Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Registreren en delen van zaken

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationServices > Registreren en delen van zaken
Contextdiagram
Applicatieservice voor het registreren en aan applicaties beschikbaar stellen van zaakgegevens. Deze applicatieservice levert zowel diensten aan de specifieke applicatieservices van de gemeente (beheren zaken, inzage in lopende zaken voor de professional) als aan de applicatieservices voor de burger (tonen en bijwerken lopende zaken) (ApplicationService) Registreren en delen van zaken Applicatieservice voor het genereren en uitgeven van unieke zaakaanduidingen (ApplicationService) Genereren unieke zaakaanduidin- gen Applicatieservice voor het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van zaakgegevens. (ApplicationService) Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van zaken Applicatieservice voor het configureren van zaken op basis van een zaaktype. Nieuwe zaken worden op basis van de inhoud van het bijbehorende zaaktype voorzien van mijlpalen, resultaattypen, doorlooptijden etc. (ApplicationService) Automatisch configureren van zaken Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratie- component Een groep gedeelde generieke applicatieservices die voornamelijk ten dienste staat aan andere applicatiefuncties. (Grouping) Gedeelde generieke applicatieservi- ces ApplicationService Zaakgericht werken AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship realiseert Deze svg is op 30-06-2022 20:59:22 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 30-06-2022 20:59:22 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2
ArchiMate_Service.png
Naam  : Registreren en delen van zaken
Definitie  : Applicatieservice voor het registreren en aan applicaties beschikbaar stellen van zaakgegevens. Deze applicatieservice levert zowel diensten aan de specifieke applicatieservices van de gemeente (beheren zaken, inzage in lopende zaken voor de professional) als aan de applicatieservices voor de burger (tonen en bijwerken lopende zaken)
Object ID  : 1f0cf022-89be-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl  : 1f0cf022-89be-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID  : id-03eccf6cbf804f79a5104e71056df0fe
Semanticsearch  : registreren en delen van zaken
Relaties  :  Onderdeel van:
Groepeert:
Komt voor op   :  ArchiMate views: meer views ...