Registreren en delen van zaken

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationServices > Registreren en delen van zaken
Contextdiagram
Applicatieservice voor het registreren en aan applicaties beschikbaar stellen van zaakgegevens. Deze applicatieservice levert zowel diensten aan de specifieke applicatieservices van de gemeente (beheren zaken, inzage in lopende zaken voor de professional) als aan de applicatieservices voor de burger (tonen en bijwerken lopende zaken) (ApplicationService) Registreren en delen van zaken ApplicationService Zaakgericht werken Applicatieservice voor het genereren en uitgeven van unieke zaakaanduidingen (ApplicationService) Genereren unieke zaakaanduidin- gen Applicatieservice voor het configureren van zaken op basis van een zaaktype. Nieuwe zaken worden op basis van de inhoud van het bijbehorende zaaktype voorzien van mijlpalen, resultaattypen, doorlooptijden etc. (ApplicationService) Automatisch configureren van zaken Applicatieservice voor het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van zaakgegevens. (ApplicationService) Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van zaken Een groep gedeelde generieke applicatieservices die voornamelijk ten dienste staat aan andere applicatiefuncties. (Grouping) Gedeelde generieke applicatieservi- ces Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistrati- ecomponent AggregationRelationship realiseert AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 24-02-2024 16:38:25 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 24-02-2024 16:38:25 CET
Eigenschappen
Elementtype     ApplicationService
Label     Registreren en delen van zaken
Definitie     Applicatieservice voor het registreren en aan applicaties beschikbaar stellen van zaakgegevens. Deze applicatieservice levert zowel diensten aan de specifieke applicatieservices van de gemeente (beheren zaken, inzage in lopende zaken voor de professional) als aan de applicatieservices voor de burger (tonen en bijwerken lopende zaken)
Object ID     1f0cf022-89be-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID     1f0cf022-89be-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl     1f0cf022-89be-11e3-67ab-0050568a6153,1f0cf022-89be-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID     id-03eccf6cbf804f79a5104e71056df0fe
Semanticsearch     registreren en delen van zaken
Deze pagina is het laatst bewerkt op 13 feb 2024 om 03:34.