Registreren en delen van identiteiten en autorisaties

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationFunctions > Registreren en delen van identiteiten en autorisaties
Contextdiagram
Functionaliteit ten dienste van applicaties voor het beheren van identiteiten, rollen en autorisaties van gebruikers. (ApplicationFunction) Registreren en delen van identiteiten en autorisaties Component voor de opslag en ontsluiting van identiteiten van gebruikers en de rechten die zij hebben. (ApplicationComponent) Gebruikersbehe- ercomponent Vaststellen van de identiteit van de persoon. Obv DIGID, geldig paspoort of Id bewijs. Resultaat een geïdentificeerd persoon. NIEUW: Vaststellen van de identiteit van de dienstenaanvrager (BusinessFunction) Identiteitvastst- elling Het vaststellen van de rechten van een geauthenticeerde dienstenafnemer (BusinessFunction) Autorisatievasts- telling Functionaliteit voor het beheer van gebruikers, toegangsrechten en wachtwoorden (ApplicationFunction) ICT Toegangsbeveili- ging Registreren en deregistreren van gebruikers, identificeren van gebruikers (identity management) (ApplicationFunction) Beheren gebruikers Toezicht op gebruik, toekennen rechten en systeemrechten aan gebruikers (autorisatie en access management) (ApplicationFunction) Beheren toegangsrechten Een groep gedeelde generieke functionaliteit die voornamelijk ten dienste staat aan andere applicatiefuncties. (ApplicationFunction) Gedeelde generieke functionaliteit AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 31-05-2020 22:51:38 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 31-05-2020 22:51:38 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 ApplicationFunction
ArchiMate_Function.png
Naam  : Registreren en delen van identiteiten en autorisaties
Definitie  : Functionaliteit ten dienste van applicaties voor het beheren van identiteiten, rollen en autorisaties van gebruikers.
GEMMA type  : Geen
Object ID  : 1f0cf037-89be-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID  : 1f0cf037-89be-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl  : 1f0cf037-89be-11e3-67ab-0050568a6153
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions
Relaties  :  Subfunctie(s):
  • Beheren gebruikers (Registreren en deregistreren van gebruikers, identificeren van gebruikers (identity management))
  • Beheren toegangsrechten (Toezicht op gebruik, toekennen rechten en systeemrechten aan gebruikers (autorisatie en access management))


Onderdeel van:


Is functie van:

  • Gebruikersbeheercomponent (Component voor de opslag en ontsluiting van identiteiten van gebruikers en de rechten die zij hebben.)


Komt voor op   :  ArchiMate views: