Registreren en delen van identiteiten en autorisaties

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationServices > Registreren en delen van identiteiten en autorisaties
Contextdiagram
Applicatieservice ten dienste van applicaties voor het beheren van identiteiten, rollen en autorisaties van gebruikers. (ApplicationService) Registreren en delen van identiteiten en autorisaties Het vaststellen van de rechten van een geauthenticeerde dienstenafnemer (BusinessFunction) Autorisatievast- stelling Applicatieservice voor het beheer van gebruikers, toegangsrechten en wachtwoorden (ApplicationService) ICT Toegangsbevei- liging Een groep gedeelde generieke applicatieservices die voornamelijk ten dienste staat aan andere applicatiefuncties. (Grouping) Gedeelde generieke applicatieservi- ces Registreren en deregistreren van gebruikers, identificeren van gebruikers (identity management) (ApplicationService) Beheren gebruikers Component voor de opslag en ontsluiting van identiteiten van gebruikers en de rechten die zij hebben. (ApplicationComponent) Gebruikersbeh- eercomponent Vaststellen van de identiteit van de persoon. Obv DIGID, geldig paspoort of Id bewijs. Resultaat een geïdentificeerd persoon. NIEUW: Vaststellen van de identiteit van de dienstenaanvrager (BusinessFunction) Identiteitvastst- elling Toezicht op gebruik, toekennen rechten en systeemrechten aan gebruikers (autorisatie en access management) (ApplicationService) Beheren toegangsrecht- en ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 01-04-2023 05:53:08 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 01-04-2023 05:53:08 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2
ArchiMate_Service.png
Naam  : Registreren en delen van identiteiten en autorisaties
Definitie  : Applicatieservice ten dienste van applicaties voor het beheren van identiteiten, rollen en autorisaties van gebruikers.
Object ID  : 1f0cf037-89be-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl  : 1f0cf037-89be-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID  : id-b7f075d8d8c24fc6bdeb64199d8fc6c8
Semanticsearch  : registreren en delen van identiteiten en autorisaties
Relaties  :  Onderdeel van:
Groepeert:
Komt voor op   :  ArchiMate views: meer views ...
Deze pagina is het laatst bewerkt op 8 nov 2022 om 18:01.