Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Registreren en delen van identiteiten en autorisaties

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationFunctions > Registreren en delen van identiteiten en autorisaties
Contextdiagram
Functionaliteit ten dienste van applicaties voor het beheren van identiteiten, rollen en autorisaties van gebruikers. (ApplicationFunction) Registreren en delen van identiteiten en autorisaties Component voor de opslag en ontsluiting van identiteiten van gebruikers en de rechten die zij hebben. (ApplicationComponent) Gebruikersbehe- ercomponent Het vaststellen van de rechten van een geauthenticeerde dienstenafnemer (BusinessFunction) Autorisatievasts- telling Registreren en deregistreren van gebruikers, identificeren van gebruikers (identity management) (ApplicationFunction) Beheren gebruikers Toezicht op gebruik, toekennen rechten en systeemrechten aan gebruikers (autorisatie en access management) (ApplicationFunction) Beheren toegangsrechten Functionaliteit voor het beheer van gebruikers, toegangsrechten en wachtwoorden (ApplicationFunction) ICT Toegangsbeveili- ging Een groep gedeelde generieke functionaliteit die voornamelijk ten dienste staat aan andere applicatiefuncties. (ApplicationFunction) Gedeelde generieke functionaliteit Vaststellen van de identiteit van de persoon. Obv DIGID, geldig paspoort of Id bewijs. Resultaat een geïdentificeerd persoon. NIEUW: Vaststellen van de identiteit van de dienstenaanvrager (BusinessFunction) Identiteitvastst- elling AssignmentRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship Deze svg is op 15-09-2021 12:23:39 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 15-09-2021 12:23:39 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2
ArchiMate_Function.png
Naam  : Registreren en delen van identiteiten en autorisaties
Definitie  : Functionaliteit ten dienste van applicaties voor het beheren van identiteiten, rollen en autorisaties van gebruikers.
Object ID  : 1f0cf037-89be-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl  : 1f0cf037-89be-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID  : id-1f0cf037-89be-11e3-67ab-0050568a6153
Semanticsearch  : registreren en delen van identiteiten en autorisaties
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions
Relaties  :  Subfunctie(s):
  • Beheren gebruikers (Registreren en deregistreren van gebruikers, identificeren van gebruikers (identity management))
  • Beheren toegangsrechten (Toezicht op gebruik, toekennen rechten en systeemrechten aan gebruikers (autorisatie en access management))

Onderdeel van:


Is functie van:

  • Gebruikersbeheercomponent (Component voor de opslag en ontsluiting van identiteiten van gebruikers en de rechten die zij hebben.)

Komt voor op   :  ArchiMate views: meer views ...