Registreren en delen van identiteiten en autorisaties

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationFunctions > Registreren en delen van identiteiten en autorisaties
Contextdiagram
Functionaliteit ten dienste van applicaties voor het beheren van identiteiten, rollen en autorisaties van gebruikers. (ApplicationFunction) Registreren en delen van identiteiten en autorisaties Het vaststellen van de rechten van een geauthenticeerde dienstenafnemer (BusinessFunction) Autorisatievasts- telling Component voor de opslag en ontsluiting van identiteiten van gebruikers en de rechten die zij hebben. (ApplicationComponent) Identiteitregistr- atie-component Vaststellen van de identiteit van de persoon. Obv DIGID, geldig paspoort of Id bewijs. Resultaat een geïdentificeerd persoon. NIEUW: Vaststellen van de identiteit van de dienstenaanvrager (BusinessFunction) Identiteitvastst- elling Functionaliteit voor het opslaan en ontsluiten van toegangsrechten en regels (autorisatie en access management) (ApplicationFunction) Opslaan en ontsluiten van toegangsrechte- n en regels (autorisatie en access management) Functionaliteit voor het opslaan en ontsluiten van identiteiten van subjecten (Identity Management) (ApplicationFunction) Opslaan en ontsluiten van identiteiten van subjecten (Identity Management) Een groep gedeelde generieke functionaliteit die voornamelijk ten dienste staat aan andere applicatiefuncties. (ApplicationFunction) Gedeelde generieke functionaliteit ServingRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 22-09-2019 02:02:12 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 22-09-2019 02:02:12 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 ApplicationFunction
ArchiMate_Function.png
Naam  : Registreren en delen van identiteiten en autorisaties
Definitie  : Functionaliteit ten dienste van applicaties voor het beheren van identiteiten, rollen en autorisaties van gebruikers.
GEMMA type  : Geen
Object ID  : 1f0cf037-89be-11e3-67ab-0050568a6153
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions
Relaties  :  Subfunctie(s):


Onderdeel van:


Is functie van:


Komt voor op   :  ArchiMate views: