Registreren en delen van AVG logging

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationServices > Registreren en delen van AVG logging
Contextdiagram
Applicatieservice voor het opslaan en ontsluiten van logrecords die door informatiesystemen zijn aangemaakt. (ApplicationService) Registreren en delen van AVG logging Applicatieservice voor het configureren van de informatiesystemen die logrecords mogen aanmaken. (ApplicationService) Configureren van loggingbronnen Deze applicatieservice is een verzameling van meerdere functies die betrekking hebben op het wijzigen van verwerkingsacties. (ApplicationService) Wijzigen verwerkingenl- ogging Applicatieservice voor logging en dataverliespreventie persoonsgegevens. (ApplicationService) Privacy Deze applicatieservice is een verzameling van meerdere functies die betrekking hebben op het vastleggen van een verwerkingsactie. Voor het vastleggen van verwerkingsacties die geen autorisatie vereisen, wordt de functie 'log verwerkingsactie' gebruikt. Voor verwerkingsacties die wel autorisatie vereisen, wordt de functie 'Log vertrouwelijke verwerkingsactie' gebruikt. (ApplicationService) Loggen verwerkingenl- ogging Applicatieservice voor het aanmaken van een logrecord door een geautoriseerd informatiesysteem (ApplicationService) Registreren loggegevens Deze applicatieservice is een verzameling van meerdere functies die betrekking hebben op het verwijderen van verwerkingsacties. (ApplicationService) Verwijderen verwerkingenl- ogging Deze applicatieservice is een verzameling van meerdere functies die betrekking hebben op het opvragen een verwerkingsacties. Afhankelijk van de gewenste set aan gegevens wordt een specifieke functie gebruikt. Bij de functies 'Opvragen Verwerkingsacties - Beperkte set velden, niet vetrouwelijk' en de functie 'Opvragen Verwerkingsacties - Beperkte set velden, vetrouwelijkheid opgeheven' worden niet alle velden geretourneerd. Zo wordt om privacy redenen de gebruiker niet geretourneerd en om wille van de veiligheid het systeem en de gegevensopslag niet. De functies 'Opvragen Verwerkingsacties - Alle velden, niet vertrouwelijk' en de functie 'Opvragen Verwerkingsacties - Alle velden, vertrouwelijk' retourneren deze informatie wel. Alleen een bevoegde functionaris zoals bijvoorbeeld een Privacy Officer zou hiervoor geautoriseerd mogen worden. De ‘niet vertrouwelijke’ functies retourneren alleen verwerkingsacties over verwerkingen die niet vertrouwelijk zijn en die dit ook nooit geweest zijn. De ‘vertrouwelijkheid opgeheven’ functies retourneren ook verwerkingsacties die ooit vertrouwelijk geweest zijn. Verwerkingsacties acties die ooit vertrouwelijk waren, moet ook na het opheffen van die vertrouwelijkheid vaak gezien worden als ‘bijzondere persoonsgegevens’. Denk aan een fraudeonderzoek. Zelfs als een dergelijk onderzoek uiteindelijk niets opgeleverd heeft, kan het aantreffen van verwerkingsacties over een onderzoek leiden tot een vooroordeel. Ook deze functies mogen dus alleen door bevoegde functionarissen zoals Privacy Officers gebruikt worden. (ApplicationService) Opvragen verwerkingenl- ogging Applicatieservice voor het ontsluiten van aangemaakte logrecords naar geautoriseerde gebruikers. (ApplicationService) Delen loggegevens Een groep gedeelde generieke applicatieservices die voornamelijk ten dienste staat aan andere applicatiefuncties. (Grouping) Gedeelde generieke applicatieservi- ces Component voor het centraal vastleggen van gegevens over de activiteiten die gebruikers uitvoeren met vertrouwelijke gegevens. (ApplicationComponent) Verwerkingenl- oggingcompon- ent AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 09-11-2022 10:44:53 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 09-11-2022 10:44:53 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
Deze pagina is het laatst bewerkt op 8 nov 2022 om 18:01.