Firewall-component

ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Firewall-component
Definitie  : Een firewallcomponent filtert het netwerkverkeer en maakt een logische netwerkscheiding op basis van vastgelegde beveiligingsregels.
BBN  : BBN 2
BIV score BBN  : 222
Beschikbaarheid  : 2
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 2 : politieke schade aan een bestuurder: bestuurder moet zich verantwoorden n.a.v. verantwoordings vragen;
Toelichting  : Beheersen van datastromen en logisch scheiden van netwerken
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Integriteit  : 2
Integriteit (belangrijkste reden)  : 2 : verlies van publiek respect; klachten van burgers;
Object ID  : 120929af-1488-4d0e-9951-2cb0204e5182
Vertrouwelijkheid  : 2
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 2 : directe imagoschade, bijvoorbeeld door negatieve publiciteit.
Object ID  : 120929af-1488-4d0e-9951-2cb0204e5182
Object ID_nl  : 120929af-1488-4d0e-9951-2cb0204e5182
Original ID  : id-120929af-1488-4d0e-9951-2cb0204e5182
Semanticsearch  : firewall-component
Relaties  : 
Realiseert services (ArchiMate 3.0) (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views: