Kascomponent

ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Kascomponent
Definitie  : Component waarmee financiele transacties aan de balie kunnen worden afgehandeld.
BBN  : BBN 2
BIV score BBN  : 222
Beschikbaarheid  : 2
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 2 : verlies van publiek respect; klachten van burgers;
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Integriteit  : 2
Integriteit (belangrijkste reden)  : 2 : Organisatiebrede negatieve publiciteit (imagoschade) significant verlies van motivatie van medewerkers.
Object ID  : 058a6e89-c36e-46ce-819b-7d8637fd3980
Vertrouwelijkheid  : 2
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 2 : politieke schade aan een bestuurder: bestuurder moet zich verantwoorden n.a.v. verantwoordings vragen;
Object ID  : 058a6e89-c36e-46ce-819b-7d8637fd3980
Object ID_nl  : 058a6e89-c36e-46ce-819b-7d8637fd3980
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views: