Betalen- en Invorderenservices


Meer over dit koppelvlak =>
Standaard services voor het uitwisselen van gegevens tussen inningensysteem en taakspecifieke applicaties, gebaseerd op StUF.
Beheerder
Afkorting
VersieStatusToelichting
Deze standaard is ontwikkeld door operatie NUP


De Betalen- en Invorderenservices standaard is een op StUF-ZKN en StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van applicaties waar vorderingen uit ontstaan en applicaties die deze moeten invorderen. Door gebruik van gegevens uit kernregistraties en door met gestandaardiseerde koppelvlakken processen te integreren en gegevens uit te wisselen wordt voorzien in een efficiëntere invulling van de keten Betalen en Invorderen. In het addendum Betalen- en Invorderenservices zijn afspraken gemaakt over implementatie van deze standaard in software. Vraag naar deze standaard bij uw leverancier.

Community voor vragen en wijzigingsverzoeken[bewerken]

Voor het indienen van wijzigingsverzoeken en het stellen van vragen kan gebruik worden gemaakt van de community Betalen- en Invorderenservices. Bij wijzigingsverzoeken vragen we u de volgende zaken op te nemen:

  • Onderbouwing voor het wijzingsverzoek
  • De eigen voorkeur qua oplossing, inclusief voor- en nadelen
  • Eventuele andere oplossingen inclusief voor en nadelen

Alle leveranciers en gemeenten kunnen dan online reageren op een wijzigingsverzoek. KING zal naar aanleiding van deze reacties een wijzigingsvoorstel doen dat in lijn is met de voorkeur in de reacties. Dit voorstel wordt vervolgens ter besluitvorming voorgelegd aan de werkgroep Betalen- en Invorderenservices. Hoe uitgebreider de online discussie is (inclusief argumenten), hoe korter de discussie tijdens bijeenkomsten kan zijn.

Deze pagina is het laatst bewerkt op 19 mei 2022 om 16:49.