ICT aanbod Betalen- en Invorderenservices

Meer over dit koppelvlak =>

Afspraken met leveranciers[bewerken]

  • Het Addendum voor Betalen en Invorderen services is op 16 januari 2014 ondertekend tijdens het KING congres door de volgende leveranciers: BCT, Centric, Enable U, Gemboxx, GouwIT, Horlings & Eerbeek, JNET, PinkRoccade, Procura, Roxit en Unit4.
  • Deze leveranciers zijn akkoord met de afspraak om de standaard beschikbaar te stellen in de 1e release na 1 juli 2014 en uiterlijk 31 december 2014.
  • Deze – maar ook andere – leveranciers houden de actuele releaseplanning ten aanzien van deze standaard bij in de GEMMA Softwarecatalogus.

De GEMMA softwarecatalogus als bron voor het actuele leveranciersaanbod[bewerken]

De Betalen en Invorderen services 1.0 is van belang voor alle applicaties waar vorderingen ontstaan/facturen worden gegenereerd (leges, aanslagen, boetes,…), voor systemen waarin het inningen proces wordt ondersteund en voor de financiële administratie. Het addendum voor Betalen & Invorderen services is ondertekend tijdens het KING congres op 16 januari 2014. Vanaf dat moment geven de verschillende leveranciers in de GEMMA Softwarecatalogus aan wanneer de standaard beschikbaar wordt gesteld.

Hoe weet u welke leveranciers het koppelvlak Betalen en Invorderen Service beschikbaar hebben?[bewerken]

De GEMMA Softwarecatalogus biedt u in twee simpele stappen een overzicht van softwareapplicaties die de standaard Betalen en Invorderen Service 1.0 ondersteunen:

  • Stap 1: Ga naar de GEMMA Softwarecatalogus, selecteer: ‘alle pakketten’.
  • Stap 2: Kies in de linkerkolom onder de kop “standaarden” Betalen en Invorderen services. Het overzicht wordt gegenereerd met alle softwareproducten van de verschillende leveranciers waarbij wordt aangegeven of de standaard in gebruik of in ontwikkeling is.

Dit overzicht is ook te bereiken via deze directe link.

Staat uw huidige softwareproduct niet in het overzicht? Neem in dit geval contact op met de Softwareleverancier, of de Gebruikersvereniging om de GEMMA Softwarecatalogus te laten actualiseren of de standaard te laten inbouwen. De leverancier is er zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van de GEMMA Softwarecatalogus.

Hoe borg ik dat het koppelvlak ook daadwerkelijk wordt geleverd?[bewerken]

KING heeft de Handreiking leverings- en acceptatievoorwaarden ICT opgesteld. Dit document biedt u een set van artikelen die u geheel of gedeeltelijk kunt inweven in eigen inkoop- en acceptatievoorwaarden ICT. Hiermee borgt u dat in de uitvraag expliciet wordt gevraagd om het leveren van de standaard en het voldoen aan de compliancy.

Community voor vragen en wijzigingsverzoeken[bewerken]

Voor het indienen van wijzigingsverzoeken en het stellen van vragen kan gebruik worden gemaakt van de community Betalen en Invorderen services. Bij wijzigingsverzoeken vragen we u de volgende zaken op te nemen:

  • Onderbouwing voor het wijzingsverzoek
  • De eigen voorkeur qua oplossing, inclusief voor- en nadelen
  • Eventuele andere oplossingen inclusief voor en nadelen

Alle leveranciers en gemeenten kunnen dan online reageren op een wijzigingsverzoek. KING zal naar aanleiding van deze reacties een wijzigingsvoorstel doen dat in lijn is met de voorkeur in de reacties. Dit voorstel wordt vervolgens ter besluitvorming voorgelegd aan de werkgroep Betalen en Invorderen services. Hoe uitgebreider de online discussie is (inclusief argumenten), hoe korter de discussie tijdens bijeenkomsten kan zijn.

Status van het standaardisatietraject[bewerken]

Keten-analyse Inrichten project-groep Opstellen standaard Vaststellen standaard Proef implementatie Compliancy inrichten
Gereed Gereed Gereed Gereed Gepland Q2 - Q4 2014 Gereed
Deze pagina is het laatst bewerkt op 6 okt 2023 om 01:51.