Techniek Betalen- en Invorderenservices


Meer over dit koppelvlak =>

Referentiecomponenten[bewerken]

De specificatie stelt eisen aan drie referentiecomponenten. Dit zijn:

  • Taakspecifieke applicatie (TSA): de applicaties waar Invorderingen voor de gemeenten uit ontstaan. Dit betreft zowel Backoffice applicaties als een zaaksysteem waarin bijvoorbeeld vergunningen worden afgegeven.
  • Inningensysteem: Systeem voor ondersteuning van het innen, invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel privaatrechtelijke vorderingen.
  • Financiële applicatie: Systeem voor financieel management, administratie en budgetbeheersing.

Procesinteracties en systeemcomponenten[bewerken]

Onderstaand overzicht beschrijft het applicatielandschap met de te standaardiseren proces- en systeeminteracties. De processtappen zijn verder uitgewerkt in het Koppelvlakspecificatiedocument dat in april 2014 is opgeleverd.

Afbeelding Traject Betalen en Invorderen Operatie NUP.png

Deze pagina is het laatst bewerkt op 20 mei 2022 om 02:01.