Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 24 okt 2022 om 14:10 (SmartConnect import, batch-id = 2022-10-24 GEMMA2 Omgevingswet.xml-20221024145535)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Verantwoordelijke uitvoering activiteit

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessRoles > Verantwoordelijke uitvoering activiteit
Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Een "verantwoordelijke uitvoering activiteit" is een burger, bedrijf, instelling of andere organisatie die een activiteit in de fysieke leefomgeving onderneemt, al dan niet op grond van een verleende vergunning. De activiteit kan iets kleins zijn zoals een dakkapel realiseren maar ook iets groots als een vastgoedproject of grootschalige industriële inrichting. Ook de gemeente zelf of een ander bestuursorgaan kan verantwoordelijke zijn. Bij de toezicht- en handhavingprocessen spreken we veelal van de "overtreder" maar we hanteren hier de term "verantwoordelijke uitvoering activiteit" omdat niet altijd sprake is van een overtreding. (BusinessRole) Verantwoordeli- jke uitvoering activiteit Voorafgaand aan het besluit tot opleggen van een sanctie zal de gemeente de overtreder(s) in de gelegenheid stellen zijn/haar ervaringen, mening en informatie te geven ter verdediging, tenzij sprake is van bijzondere en spoedeisende omstandigheden. (BusinessService) Verklaren inzake overtreding De initiatiefnemer van de onderzochte activiteit wordt geacht medewerking te verlenen door bijvoorbeeld toegang te verlenen tot de locatie en/of informatie over de werkzaamheden te verschaffen. (BusinessService) Meewerken uitvoering controle De initiatiefnemer van de onderzochte activiteit wordt geacht medewerking te verlenen door bijvoorbeeld toegang te verlenen tot de locatie en/of informatie over de werkzaamheden te verschaffen. (BusinessService) Meewerken uitvoering controle Wanneer de behandelende organisatie constateert dat bepaalde voor het in behandeling nemen van het sanctietoepassingsverzoek vereiste gegevens ontbreken, wordt de initiatiefnemer van de desbetreffende activiteit in de gelegenheid gesteld deze binnen een redelijke termijn alsnog aan te leveren. (BusinessService) Aanleveren informatie De initiatiefnemer van de onderzochte activiteit wordt geacht medewerking te verlenen door bijvoorbeeld toegang te verlenen tot de locatie en/of informatie over de werkzaamheden te verschaffen. (BusinessService) Meewerken uitvoering controle De initiatiefnemer van de onderzochte activiteit wordt geacht medewerking te verlenen door bijvoorbeeld toegang te verlenen tot de locatie en/of informatie over de werkzaamheden te verschaffen. (BusinessService) Meewerken uitvoering controle Wanneer sprake is van een voornemen tot het opleggen van een sanctie, dan wordt de overtreder in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen. Dit kan conform art. 4.8 Awb zowel mondeling als schriftelijk. (BusinessService) Indienen zienswijze Wanneer de behandelende organisatie constateert dat bepaalde voor het in behandeling nemen van het toezichtverzoek vereiste gegevens ontbreken, wordt de initiatiefnemer van de desbetreffende activiteit in de gelegenheid gesteld deze binnen een redelijke termijn aan te leveren. (BusinessService) Aanleveren informatie Wanneer de behandelende organisatie constateert dat bepaalde voor het in behandeling nemen van het sanctieverzoek vereiste gegevens ontbreken, wordt de initiatiefnemer van de desbetreffende activiteit in de gelegenheid gesteld deze binnen een redelijke termijn alsnog aan te leveren. (BusinessService) Aanleveren informatie Wanneer de gemeente voornemens is het handhavingsverzoek toe te wijzen (met andere woorden wanneer de gemeente voornemens is te gaan handhaven), wordt de initiatiefnemer van de activiteit als overtreder in de gelegenheid gesteld zijn/haar zienswijze hierover in te dienen. (BusinessService) Indienen zienswijze AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 25-04-2023 18:00:11 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 25-04-2023 18:00:11 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessRole
Label     Verantwoordelijke uitvoering activiteit
Definitie     Een "verantwoordelijke uitvoering activiteit" is een burger, bedrijf, instelling of andere organisatie die een activiteit in de fysieke leefomgeving onderneemt, al dan niet op grond van een verleende vergunning. De activiteit kan iets kleins zijn zoals een dakkapel realiseren maar ook iets groots als een vastgoedproject of grootschalige industriële inrichting. Ook de gemeente zelf of een ander bestuursorgaan kan verantwoordelijke zijn. Bij de toezicht- en handhavingprocessen spreken we veelal van de "overtreder" maar we hanteren hier de term "verantwoordelijke uitvoering activiteit" omdat niet altijd sprake is van een overtreding.
VolgordeId     004
Object ID     49fa424e-c87f-4e27-a563-e0c9606fec00
Object ID     49fa424e-c87f-4e27-a563-e0c9606fec00
Object ID_nl     49fa424e-c87f-4e27-a563-e0c9606fec00
Original ID     id-49fa424e-c87f-4e27-a563-e0c9606fec00
Semanticsearch     verantwoordelijke uitvoering activiteit
Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 okt 2022 om 14:10.