Aanleveren informatie

Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Wanneer de behandelende organisatie constateert dat bepaalde voor het in behandeling nemen van het toezichtverzoek vereiste gegevens ontbreken, wordt de initiatiefnemer van de desbetreffende activiteit in de gelegenheid gesteld deze binnen een redelijke termijn aan te leveren. (BusinessService) Aanleveren informatie Wanneer opgevraagde aanvullende informatie ontvangen is, wordt die beoordeeld en toegevoegd in het dossier. Wanneer wel aanvullende informatie is opgevraagd maar die is geweigerd, of wanneer in het geheel niet is gereageerd op een verzoek tot aanleveren van aanvullende informatie, wordt dat als zodanig in het dossier vermeld. (BusinessProcess) Verwerken aanvullende informatie Een "verantwoordelijke uitvoering activiteit" is een burger, bedrijf, instelling of andere organisatie die een activiteit in de fysieke leefomgeving onderneemt, al dan niet op grond van een verleende vergunning. De activiteit kan iets kleins zijn zoals een dakkapel realiseren maar ook iets groots als een vastgoedproject of grootschalige industriële inrichting. Ook de gemeente zelf of een ander bestuursorgaan kan verantwoordelijke zijn. Bij de toezicht- en handhavingprocessen spreken we veelal van de "overtreder" maar we hanteren hier de term "verantwoordelijke uitvoering activiteit" omdat niet altijd sprake is van een overtreding. (BusinessRole) Verantwoordeli- jke uitvoering activiteit ServingRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 25-04-2023 19:43:36 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 25-04-2023 19:43:36 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessService
Label     Aanleveren informatie
Definitie     Wanneer de behandelende organisatie constateert dat bepaalde voor het in behandeling nemen van het toezichtverzoek vereiste gegevens ontbreken, wordt de initiatiefnemer van de desbetreffende activiteit in de gelegenheid gesteld deze binnen een redelijke termijn aan te leveren.
Nestingniveau     04
VolgordeId     004-022-010
Object ID     8c61d494-c72f-4ef8-9fd7-53781adcac9b
Object ID     8c61d494-c72f-4ef8-9fd7-53781adcac9b
Object ID_nl     8c61d494-c72f-4ef8-9fd7-53781adcac9b
Original ID     id-8c61d494-c72f-4ef8-9fd7-53781adcac9b
Semanticsearch     aanleveren informatie
ArchiMate-views
Komt voor op view    
Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 mrt 2023 om 09:22.