Verklaren inzake overtreding

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessServices > Verklaren inzake overtreding
Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Voorafgaand aan het besluit tot opleggen van een sanctie zal de gemeente de overtreder(s) in de gelegenheid stellen zijn/haar ervaringen, mening en informatie te geven ter verdediging, tenzij sprake is van bijzondere en spoedeisende omstandigheden. (BusinessService) Verklaren inzake overtreding Een "verantwoordelijke uitvoering activiteit" is een burger, bedrijf, instelling of andere organisatie die een activiteit in de fysieke leefomgeving onderneemt, al dan niet op grond van een verleende vergunning. De activiteit kan iets kleins zijn zoals een dakkapel realiseren maar ook iets groots als een vastgoedproject of grootschalige industriële inrichting. Ook de gemeente zelf of een ander bestuursorgaan kan verantwoordelijke zijn. Bij de toezicht- en handhavingprocessen spreken we veelal van de "overtreder" maar we hanteren hier de term "verantwoordelijke uitvoering activiteit" omdat niet altijd sprake is van een overtreding. (BusinessRole) Verantwoordeli- jke uitvoering activiteit Alvorens op basis van het sanctieverzoek, de uitgevoerde controle en de daaropvolgende analyse te komen tot een oordeel, wordt eerst de overtreder in de gelegenheid gesteld zijn visie te geven, conform het algemene rechtsbeginsel van hoor en wederhoor. De overtreder moet daartoe kunnen beschikken over alle relevante informatie zodat hij/zij op alle punten kan reageren. Zo nodig wordt een gesprek gearrangeerd tussen overtreder en belanghebbenden. Naar goed gebruik wordt een hoor/wederhoorverslag opgemaakt en ter accordering voorgelegd aan de deelnemende partijen. Het verslag wordt opgenomen in het dossier en speelt een rol in de navolgende afweging. In bijzondere en spoedeisende omstandigheden kan hiervan worden afgeweken en komt de gemeente tot een oordeel zonder toepassen van hoor/wederhoor. (BusinessProcess) Uitvoeren hoor/wederho- or AssignmentRelationship ServingRelationship Deze svg is op 25-04-2023 20:05:57 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 25-04-2023 20:05:57 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessService
Label     Verklaren inzake overtreding
Definitie     Voorafgaand aan het besluit tot opleggen van een sanctie zal de gemeente de overtreder(s) in de gelegenheid stellen zijn/haar ervaringen, mening en informatie te geven ter verdediging, tenzij sprake is van bijzondere en spoedeisende omstandigheden.
Nestingniveau     04
VolgordeId     004-025-030
Object ID     b4b01f48-de57-4bfe-ab6f-1258686a908b
Object ID     b4b01f48-de57-4bfe-ab6f-1258686a908b
Object ID_nl     b4b01f48-de57-4bfe-ab6f-1258686a908b
Original ID     id-b4b01f48-de57-4bfe-ab6f-1258686a908b
Semanticsearch     verklaren inzake overtreding
ArchiMate-views
Komt voor op view    
Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 okt 2022 om 14:41.