Burger Service Code

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Drivers > Burger Service Code
Contextdiagram
Driver Burger Service Code Burgers en bedrijven kunnen gemakkelijk terecht bij de dienstverlener met verzoeken, ideeën voor verbetering, meldingen of klachten. De overheidsdienstverlener herstelt met deze inbreng fouten, compenseert tekortkomingen en leert hiervan om haar dienstverlening continu te verbeteren. Bij innovaties en het vernieuwen van diensten is het belangrijk om alle belanghebbenden in beeld te hebben en te betrekken. Bij inzet van nieuwe technologieën wordt rekening gehouden met de waarden, belangen, verwachtingen en zorgen van burgers en bedrijven. (Goal) Ontvankelijk Informatie die niet openbaar gemaakt of gedeeld mag worden, wordt vertrouwelijk behandeld. Deze vertrouwelijke informatie is afdoende afgeschermd voor onbevoegden door passende technische en organisatorische maatregelen. Bekend is wie bevoegdheden heeft om informatie te creëren, kopiëren, wijzigen en vernietigen, en wanneer deze bevoegdheden zijn gebruikt. (Goal) Vertrouwelijk Betere dienstverlening door digitalisering gaat in veel gevallen gepaard met een efficiëntere bedrijfsvoering en daarmee met lagere kosten voor overheidsorganisaties. Burgers en bedrijven verwachten een juist gebruik van middelen, dus zonder verspilling, en dat juist gebruik van middelen ook regelmatig wordt gecontroleerd. (Goal) Kostenefficient InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 17-04-2024 12:53:22 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 17-04-2024 12:53:22 CEST
Eigenschappen
Elementtype     Driver
Label     Burger Service Code
Definitie    
GEMMA type     Beleidskader
ID     BK03
Referentiearchitectuur     NORA
GEMMA type     Beleidskader
Object ID     f719886d-87d1-4b75-848a-495032d5ec85
Object ID     f719886d-87d1-4b75-848a-495032d5ec85
Object ID_nl     f719886d-87d1-4b75-848a-495032d5ec85,f719886d-87d1-4b75-848a-495032d5ec85
Original ID     id-147ae02631c84a9392cde57c4861e4d0
Semanticsearch     burger service code
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
ArchiMate-views
Komt voor op view    
Deze pagina is het laatst bewerkt op 10 apr 2024 om 20:16.