Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

Thema Omgevingswet

Status van deze pagina: Cocreatie

Voor 2019 staat een nieuwe Nederlandse Omgevingswet op stapel. Deze wet richt zich op onze fysieke leefomgeving. Hiermee worden onder andere bouwwerken, infrastructuur, water, bodem, lucht, landschappen, natuur en cultureel erfgoed bedoeld. Een belangrijk onderwerp, want vrijwel alle activiteiten die burgers, bedrijven en overheden uitvoeren hebben grote invloed op de fysieke leefomgeving.

De huidige omgevingswetgeving is behoorlijk verbrokkeld, met veel specifieke wetten voor de afzonderlijke onderdelen (voor water, landschappen, lucht etc.). Die verbrokkeling zorgt ervoor dat er problemen ontstaan op het gebied van coördinatie en afstemming. Waardoor ook meer tijd en geld wordt besteed dan wenselijk is.

Met de komst van de nieuwe Omgevingswet moet onder andere de inzichtelijkheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht worden vergroot. Daarnaast zal de nieuwe wet, zo is de verwachting, de besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving versnellen en verbeteren.

Inhoud

Doelarchitectuur

Ter ondersteuning van de uitvoering van de nieuwe Omgevingswet ontwikkelt KING in samenwerking met gemeenten en andere overheidspartijen een architectuur voor het ruimtelijk domein. Daarnaast participeert KING in het programma dat de impact onderzoekt op de gemeentelijke architectuur. Hierin zijn inzichten uit relevante architecturen, studies, onderzoeken, bijeenkomsten, gesprekken en reviews verwerkt. Ook de doelarchitectuur die hieruit voort komt, zal deels op GEMMA Online worden gepubliceerd.

De doelarchitectuur beschrijft de gewenste eindsituatie wat betreft de gemeentelijke informatievoorziening in samenwerking met de keten. Daarnaast biedt het bepaalde kaders voor de realisatie van deze eindsituatie. De kaders moeten ervoor zorgen dat het te ontwikkelen digitaal stelsel (zie hieronder) passend is voor de uitvoering van de Omgevingswet.

Voortgaande ontwikkeling

Het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) moet niet gezien worden als één groot ICT-systeem. Het is een geordend en verbonden geheel van afspraken, voorzieningen, registraties, gegevensverzamelingen en bronnen. Hierdoor worden alle gegevens beschikbaar die betrokken partijen willen of moeten hebben voor de processen van de Omgevingswet.

Aangezien de Omgevingswet pas voor het jaar 2019 gepland staat, bevinden de doelarchitectuur en het digitaal stelsel zich nog in een fase van voortgaande ontwikkeling. De doelstellingen zijn weliswaar vastgelegd, maar op het gebied van doorontwikkeling en toepassing zijn verdere aanpassingen en verbeteringen dus nog mogelijk.

Meer informatie

Architectuurmodellen Omgevingswet

Hieronder vindt u een link naar de pagina met een overzicht van de diverse architectuurmodellen voor de Omgevingswet. In 2017 zullen deze modellen verder worden uitgebreid.