Inleiding architectuur ruimtelijk domein

In het VIVO traject zijn de architectuurmodellen ontstaan voor het Ruimtelijk domein

Inleiding[bewerken]

De komst van de nieuwe Omgevingswet zal zeker impact hebben op de gemeentelijke informatievoorziening. De complexiteit voor burger en bedrijf moet aanzienlijk afnemen, maar dit zal waarschijnlijk niet gelden voor de ondersteunende informatievoorziening. Het ruimtelijk domein zal meer moeten integreren en samenwerken in de keten. Om de impact op de informatievoorziening goed te kunnen bepalen. In het eerste kwartaal van 2016 heeft KING het project Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet (VIVO) uitgevoerd. Hierin is samen met gemeenten onderzoek gedaan naar de impact invoering van de nieuwe omgevingswet op de gemeentelijke informatievoorziening. Dit heeft geresulteerd in een eindrapportage in april 2016 (rapport komt binnenkort beschikbaar).

In het VIVO project heeft KING met de deelnemende gemeenten onderstaande modellen opgesteld om de analyse voor de impact beter te kunnen bepalen. Deze modellen betreffen zowel de bedrijfsfuncties als de informatiearchitectuur voor het ruimtelijk domein. Tezamen vormen deze modellen de GEMMA Domeinarchitectuur Ruimte. De scope van deze domeinarchitectuur is breder dan de Omgevingswet alleen. Lessen uit het sociaal domein hebben ons geleerd dat een brede domeinarchitectuur langer houdbaar is en een dergelijke basis helpt in het inzichtelijk maken van de verandering tgv. de nieuwe omgevingswet.

Modellen[bewerken]

Er is in dit cocreatietraject een aantal views ontwikkeld waarmee we de verschillende doelgroepen van architectuur willen bedienen. Per type architectuur wordt dit nader toegelicht. Dit laat onverlet dat als blijkt dat deze modellen de beoogde doelgroepen niet juist bedienen, suggesties voor verbetering uiteraard van harte welkom zijn.

Bedrijfsarchitectuur[bewerken]

De primaire doelgroep van deze modellen zijn de afdelingsmanagers, de beleidsmedewerkers en projectmanagers/-leiders binnen het sociaal domein. Met de generieke en detailbedrijfsfunctiemodellen willen we de discussie aangaan met deze doelgroep. Op de pagina over het bedrijfsfunctiemodel wordt nader toegelicht wat een bedrijfsfunctiemodel is en hoe het gebruikt kan worden.

View Toelichting
FL01 Bedrijfsfuncties fysieke leefomgeving In deze view staan de uitgewerkte detailbedrijfsfuncties voor het ruimtelijk domein.
FL02 Bedrijfsfuncties fysieke leefomgeving met referentiecomponenten In deze view wordt afgebeeld welke applicatiefuncties gebruikt kunnen worden om de betreffende bedrijfsfunctie te ondersteunen

Informatiearchitectuur[bewerken]

De primaire doelgroep van deze views zijn informatiearchitecten, informatiemanagers, applicatiebeheerders en projectleiders. Met deze views kan met op detailniveau de impact analyseren van bepaalde ontwikkelingen zoals de decentralisaties, of het gesprek aangaan met leveranciers over de gewenste inrichting van het applicatielandschap, of intern de inventarisatie te doen van het bestaande applicatieportfolio. Bekijk voor meer informatie de toelichting op de generieke informatiearchitectuur.

View Toelichting
FL03 Applicatieservices fysieke leefomgeving met referentiecomponenten Deze view laat de gerelateerde referentiecomponenten zien die toegewezen zijn aan de betreffende applicatiefuncties

Cocreatie[bewerken]

Voor de cocreatie vragen wij uw commentaar op de modellen zoals op deze pagina hierboven zijn benoemd. U kunt uw commentaar, vragen en opmerkingen melden op de pagina Denk mee met GEMMA domeinarchitectuur ruimte.

Deze pagina is het laatst bewerkt op 6 okt 2023 om 02:48.