Bedrijfsarchitectuur omgevingswet


De invoering van de omgevingswet brengt grote veranderingen met zich mee voor gemeenten. Om die veranderingen gecontroleerd door te voeren, moeten zaken op systematische wijze gepland en uitgevoerd worden op basis van een gedegen impactanalyse. Architectuur is een instrument om de impact van veranderingen te bepalen en om die impact te vertalen naar een gewenste nieuwe situatie én een praktische aanpak om tot die nieuwe situatie te komen.

De bedrijfsarchitectuur vormt de eerste stap in een architectuurstudie en beschrijft de gewenste situatie van de “werkelijke wereld” in termen van actoren en rollen (“wie”), producten en diensten (“wat”) en processen (“hoe”). De bedrijfsarchitectuur vormt de basis voor het ontwerpen van de logische of applicatiearchitectuur waarin applicaties, gegevens en services de hoofdrol spelen.

Hieronder staan de diverse modellen binnen de bedrijfsarchitectuur. Er is ook een presentatie bedrijfsarchitectuur omgevingswet gemeenten (PDF-bestand, 2,41 MB) beschikbaar die u kunt gebruiken bij gesprekken over dit onderwerp binnen uw gemeentelijke organisatie.

Organisatie

De volgende modellen zijn beschikbaar:

Bedrijfsprocessen

Hoofdniveau

De volgende modellen zijn beschikbaar:

Het tweede model, de bedrijfsprocessen voor de omgevingswet in samenhang, is tevens hieronder getoond: ERROR: Invalid value Omgevingswet/1.5/id-8564122a-1957-4982-a0c4-b1fad0f521a5 for parameter in parserfunction {{#displayArchiMateDiagram:page=}}. Toelichting op elementen en relaties van de gemeentelijke bedrijfsprocessen in samenhang


De bedrijfsprocessen uit het processenmodel van de omgevingswet zijn elk uitgewerkt tot op deelprocesniveau. Voor gemeenten zijn de volgende bedrijfsprocessen relevant:


  Detailniveau

  VNG Realisatie biedt voor enkele van bedrijfsprocessen een gedetailleerd referentiemodel. Deze referentiemodellen zijn uitgewerkt tot op het niveau van processtap. Gemeenten kunnen de referentiemodellen gebruiken bij het inrichten van de desbetreffende bedrijfsprocessen in de eigen organisatie. Bij de modellen is expliciet gemaakt waar de belangrijke wijzigingen zitten die het gevolg zijn van de nieuwe Omgevingswet.

  Momenteel zijn de volgende processen uitgewerkt:


  NB. Deze uitwerkingen bevinden zich in de concept-status. De vernieuwingen in het proces die volgen uit de nieuwe Omgevingswet zullen de komende tijd steeds vastere vorm krijgen en de procesmodellen zullen die ontwikkelingen volgen. Wij nodigen u uitdrukkelijk uit mee te denken en opmerkingen, suggesties of verbeteringen met ons te delen. De definitieve versie zal tevens als ArchiMate-view in de GEMMA repository worden opgenomen.


  Ketensamenhang

  Voor elk van de bedrijfsprocessen zijn de interacties met ketenpartners (andere bevoegde gezagen) uitgewerkt in een ketensamenhangdiagram. Bij de ketensamenhang is op deelprocesniveau weergegeven waar de belangrijkste momenten van afhankelijkheid en gezamenlijk werken optreden. Deze zijn geclassificeerd conform een interactiemodel dat vier typen van interacties onderkent:

  • Type I: procesinitiërende gebeurtenissen
  • Type II: afnemen van een dienst
  • Type II: werken aan gezamenlijk resultaat
  • Type IV: Uitbesteding -- dit type is in de uitwerkingen achterwege gelaten vanwege de diversiteit


  Voor gemeenten zijn de volgende uitwerkingen relevant: