Katern GEMMA Architectuurprincipes


Let op: Let op: Deze architectuurprincipes zijn inmiddels vervangen door de nieuwe architectuurprincipes

Hoofdstuk: Relatie met NORA katern strategie

Katern GEMMA Architectuurprincipes
  1. Inleiding
  2. Ontwikkelingen en uitgangspunten
  3. Principes
  4. Relatie met NORA katern strategie

Deze pagina is een onderdeel van Katern GEMMA Architectuurprincipes compleet: Hele document bekijken - Exporteren - Definitie

NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur) is een beschrijving van uitgangspunten voor het inrichten van de informatiehuishouding van de Nederlandse overheid. Het NORA-katern Strategie vormt daar de basis van. De GEMMA is een vertaling van de NORA specifiek gericht op gemeenten. Het is daarom belangrijk om de relatie tussen de NORA en de GEMMA inzichtelijk te maken. De volgende tabel laat de relatie tussen de principes in het NORA-katern Strategie en de in dit document voorgestelde principes zien.

NORA principe GEMMA principe
PROACTIEF - Afnemers krijgen de dienstverlening waar ze behoefte aan hebben

VINDBAAR - Afnemers kunnen de dienst eenvoudig vinden

TOEGANKELIJK - Afnemers hebben eenvoudig toegang tot de dienst

STANDAARD - Afnemers ervaren uniformiteit in de dienstverlening door het gebruik van standaardoplossingen

GEBUNDELD - Afnemers krijgen gerelateerde diensten gebundeld aangeboden

TRANSPARANT - Afnemers hebben inzage in voor hen relevante informatie

NOODZAKELIJK - Afnemers worden niet geconfronteerd met overbodige vragen

VERTROUWELIJK - Afnemers kunnen erop vertrouwen dat informatie niet wordt misbruikt

BETROUWBAAR - Afnemers kunnen erop vertrouwen dat de dienstverlener zich aan afspraken houdt

ONTVANKELIJK - Afnemers kunnen input leveren over de dienstverlening

Deze pagina is het laatst bewerkt op 15 mei 2024 om 02:01.