Onze gemeente biedt de klant een goede informatiepositie

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Principles > Onze gemeente biedt de klant een goede informatiepositie
Eigenschappen
Elementtype     Principle
Label     Onze gemeente biedt de klant een goede informatiepositie
Definitie     Een goede informatiepositie is voor klanten cruciaal om snel en gemakkelijk hun weg te vinden binnen de overheid. Het zorgt er ook voor dat zij de verantwoordelijkheid kunnen nemen die in toenemende mate van hen wordt verwacht vanuit een nieuw evenwicht tussen samenleving en overheid. Dat gaat niet alleen over het ontvangen van informatie; het gaat ook over het aan het stuur zetten van de klant omtrent het gebruik van zijn gegevens. Klanten moeten in staat zijn incorrecte registratie van hun gegevens te signaleren, zodat ze voor zichzelf op kunnen komen.
Toelichting     * Klanten hebben laagdrempelig toegang tot een actueel en correct beeld van alle voor hen relevante gegevens waarover onze gemeente beschikt, zoals: ** algemene informatie over producten en diensten; ** de wet- en regelgeving waaraan zij moeten voldoen; ** hun eigen gegevens (incl. hun inhoudelijke dossiers en gegevens in sectorale registraties); ** de status van hun lopende zaken; ** de gegevens die zijn gebruikt om tot een besluit te komen en de regels die daarbij zijn gehanteerd (traceerbaarheid); ** wie hun gegevens heeft ingezien en wat de gemeente met gegevens heeft gedaan (transparantiebeginsel). * Medewerkers hebben minimaal toegang tot dezelfde informatie als klanten (voor zover dat relevant is voor de uitoefening van hun taak). * Informatie is niet versnipperd over allerlei loketten en applicaties, maar geïntegreerd en zo nodig geaggregeerd beschikbaar. * Alle verzoeken van klanten die gevolgd moeten worden, worden geregistreerd als zaak en wijzigingen in de status worden op een centrale plaats geregistreerd. * Klanten geven expliciete toestemming voor het gebruik van hun eigen gegevens door de gemeente of samenwerkingspartners voor taken waarvoor geen expliciete wettelijke grondslag bestaat. * Klanten hebben de mogelijkheid om onjuistheden in hun gegevens te corrigeren of te laten corrigeren of om de gegevens te laten verwijderen (voor zover dit wettelijk kan). * Klanten worden proactief door de gemeente geïnformeerd over zaken waarvan zij hebben aangegeven dat zij daarover geïnformeerd willen worden. * Klanten hebben, binnen de kaders van wet- en regelgeving, het recht om vergeten te worden.
Toelichting     * Klanten hebben laagdrempelig toegang tot een actueel en correct beeld van alle voor hen relevante gegevens waarover onze gemeente beschikt, zoals: ** algemene informatie over producten en diensten; ** de wet- en regelgeving waaraan zij moeten voldoen; ** hun eigen gegevens (incl. hun inhoudelijke dossiers en gegevens in sectorale registraties); ** de status van hun lopende zaken; ** de gegevens die zijn gebruikt om tot een besluit te komen en de regels die daarbij zijn gehanteerd (traceerbaarheid); ** wie hun gegevens heeft ingezien en wat de gemeente met gegevens heeft gedaan (transparantiebeginsel). * Medewerkers hebben minimaal toegang tot dezelfde informatie als klanten (voor zover dat relevant is voor de uitoefening van hun taak). * Informatie is niet versnipperd over allerlei loketten en applicaties, maar geïntegreerd en zo nodig geaggregeerd beschikbaar. * Alle verzoeken van klanten die gevolgd moeten worden, worden geregistreerd als zaak en wijzigingen in de status worden op een centrale plaats geregistreerd. * Klanten geven expliciete toestemming voor het gebruik van hun eigen gegevens door de gemeente of samenwerkingspartners voor taken waarvoor geen expliciete wettelijke grondslag bestaat. * Klanten hebben de mogelijkheid om onjuistheden in hun gegevens te corrigeren of te laten corrigeren of om de gegevens te laten verwijderen (voor zover dit wettelijk kan). * Klanten worden proactief door de gemeente geïnformeerd over zaken waarvan zij hebben aangegeven dat zij daarover geïnformeerd willen worden. * Klanten hebben, binnen de kaders van wet- en regelgeving, het recht om vergeten te worden.
GEMMA sortering     4
Object ID     d78c3f26-70bd-11e4-67ab-0050568a6153
Object ID     d78c3f26-70bd-11e4-67ab-0050568a6153
Object ID_nl     d78c3f26-70bd-11e4-67ab-0050568a6153,d78c3f26-70bd-11e4-67ab-0050568a6153
Original ID     id-d78c3f26-70bd-11e4-67ab-0050568a6153
Semanticsearch     onze gemeente biedt de klant een goede informatiepositie
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
Deze pagina is het laatst bewerkt op 23 feb 2024 om 06:18.