Procesarchitectuur FAQ

Let op: deze pagina is mogelijk verouderd

Zie de geschiedenis van deze pagina voor laatste wijzigingen. Ontdek welke statussen van content er zijn en wat deze inhouden.


Op deze pagina staan antwoorden op een aantal veel gestelde vragen, onder meer over verschillen tussen deze versie van de procesarchitectuur en de voorgaande versie.


  • Wat is er gebeurd met de ondersteunende processen zoals "betalen en innen", die in de vorige versie van de procesarchitectuur in de onderste laag van het processenlandschap stonden?
Die ondersteunende processen betroffen deels deelprocessen die in een ander, primair bedrijfsproces uitgevoerd worden. Betalen en innen is daar een voorbeeld van. Die deelprocessen zijn nu niet meer in het processenlandschap opgenomen; daar staan nu alleen volledige bedrijfsprocessen. Voor de ondersteunende (herbruikbare) deelprocessen is nu het concept procesbouwsteen geïntroduceerd. Er is een aparte pagina opgenomen in de procesarchitectuur waarop we een catalogus van herbruikbare procesbouwstenen willen opbouwen. In de onderste laag zijn nu alleen ondersteunende bedrijfsprocessen opgenomen, dat zijn de bedrijfsprocessen die niet rechtstreeks voor een externe klant worden uitgevoerd maar die de bedrijfsvoering schragen. Denk aan projectmanagement en personeelszaken-processen.
  • "Wat is het verschil tussen de processen uit de selectielijst en de GEMMA Procesarchitectuur?"
De nieuwe Gemeentelijke Selectielijst, voluit de 'selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 2017' is procesgericht ingestoken. Dat betekent dat de werkprocessen waarin informatie ontstaat als uitgangspunt zijn genomen in plaats van documenten en taken. In het opstellen van de selectielijst is de GEMMA procesarchitectuur als uitgangspunt genomen, maar het perspectief van waardering en selectie bleek niet 100% verenigbaar met de ordening die gekozen is in de GEMMA Procesarchitectuur. In de selectielijst wordt daarom gewerkt met 'Procestypen selectielijst' en is er in Bijlage 5 een 'concordans' (vertaaltabel) tussen de procestypen selectielijst en de GEMMA bedrijfsprocessen opgenomen. Deze moet bij gelegenheid worden aangepast aan de nieuwe processen uit het Procesarchitectuur Processenlandschap.


Andere vragen/antwoorden worden hier nog toegevoegd. Suggesties zijn welkom.

Deze pagina is het laatst bewerkt op 29 jun 2022 om 02:00.