Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

FAQ

Laatst bewerkt: 30 juni 2021, 14:28:41
Dit is de actuele GEMMA Procesarchitectuur, gepubliceerd in juni 2017. Deze vervangt de GEMMA Procesarchitectuur uit 2011. Heeft u vragen of suggesties over de procesarchitectuur, kijk dan zeker op onze FAQ en plaats uw vraag of opmerking op de pagina Denk mee met de GEMMA Procesarchitectuur


Op deze pagina staan antwoorden op een aantal veel gestelde vragen, onder meer over verschillen tussen deze versie van de procesarchitectuur en de voorgaande versie.


  • Wat is er gebeurd met de ondersteunende processen zoals "betalen en innen", die in de vorige versie van de procesarchitectuur in de onderste laag van het processenlandschap stonden?
Die ondersteunende processen betroffen deels deelprocessen die in een ander, primair bedrijfsproces uitgevoerd worden. Betalen en innen is daar een voorbeeld van. Die deelprocessen zijn nu niet meer in het processenlandschap opgenomen; daar staan nu alleen volledige bedrijfsprocessen. Voor de ondersteunende (herbruikbare) deelprocessen is nu het concept procesbouwsteen geïntroduceerd. Er is een aparte pagina opgenomen in de procesarchitectuur waarop we een catalogus van herbruikbare procesbouwstenen willen opbouwen. In de onderste laag zijn nu alleen ondersteunende bedrijfsprocessen opgenomen, dat zijn de bedrijfsprocessen die niet rechtstreeks voor een externe klant worden uitgevoerd maar die de bedrijfsvoering schragen. Denk aan projectmanagement en personeelszaken-processen.
  • "Wat is het verschil tussen de processen uit de selectielijst en de GEMMA Procesarchitectuur?"
De nieuwe Gemeentelijke Selectielijst, voluit de 'selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 2017' is procesgericht ingestoken. Dat betekent dat de werkprocessen waarin informatie ontstaat als uitgangspunt zijn genomen in plaats van documenten en taken. In het opstellen van de selectielijst is de GEMMA procesarchitectuur als uitgangspunt genomen, maar het perspectief van waardering en selectie bleek niet 100% verenigbaar met de ordening die gekozen is in de GEMMA Procesarchitectuur. In de selectielijst wordt daarom gewerkt met 'Procestypen selectielijst' en is er in Bijlage 5 een 'concordans' (vertaaltabel) tussen de procestypen selectielijst en de GEMMA bedrijfsprocessen opgenomen. Deze moet bij gelegenheid worden aangepast aan de nieuwe processen uit het Processenlandschap.


Andere vragen/antwoorden worden hier nog toegevoegd. Suggesties zijn welkom.