Inningencomponent

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en is een kopie van het GEMMA object Inningencomponent, aangepast voor deze doelarchitectuur.

ArchiMate-element Omgevingswet Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Inningencomponent
Definitie  : Component voor ondersteuning van het proces van innen, invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen.
Toelichting  : De component ondersteunt het innen van vorderingen die opgelegd worden.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Projectstatus  : Gewijzigd (klein)
Object ID  : f7d148a7-351e-4d82-911f-983ad5fdf083
Object ID  : f7d148a7-351e-4d82-911f-983ad5fdf083
Object ID_nl  : f7d148a7-351e-4d82-911f-983ad5fdf083
Original ID  : id-f7d148a7-351e-4d82-911f-983ad5fdf083
Semanticsearch  : inningencomponent
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views: