Beoordelen voorgeschiedenis

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Beoordelen voorgeschiedenis
Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Gecontroleerd wordt of er sprake is van een voorgeschiedenis met betrekking tot de incidentmelding of het handhavingsverzoek. De eventuele voorgeschiedenis kan van invloed zijn op de wijze waarop de mogelijke overtreding behandeld wordt. Als er een voorgeschiedenis is, worden de hiermee corresponderende zaken aan elkaar gelinkt. (BusinessProcess) Beoordelen voorgeschied- enis Ook bij de ketenpartners kan een voorgeschiedenis met betrekking tot het onderwerp van de incidentmelding bekend zijn. Voor een adequate respons is het van belang van die voorgeschiedenis op de hoogte te zijn en hierover advies te vragen van de ketenpartners. (BusinessService) Advies voorgeschied- enis Onder 'team toezicht en handhaving' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het houden van toezicht, handhaven van beleid, en het behandelen van meldingen en handhavingsverzoeken. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team toezicht en handhaving Het kan gewenst zijn bij interne deskundigen advies te vragen over de voorgeschiedenis van de situatie. (BusinessProcess) Advies voorgeschied- enis OrJunction Als laatste stap binnen de intake, wordt beoordeeld of alle benodigde gegevens in het dossier aanwezig zijn. Als er gegevens ontbreken of zaken onduidelijk zijn, vraagt de hoofdbehandelaar aan de indiener van de incidentmelding om aanvulling. In complexe gevallen vraagt de hoofdbehandelaar ook aan de medebehandelaren of zij nog gegevens en informatie missen. Het opvragen van aanvullende gegevens en informatie kan via verschillende kanalen (email, telefoon, etc). (BusinessProcess) Beoordelen aanvullende informatie nodig ServingRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 08-04-2024 09:53:06 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 08-04-2024 09:53:06 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessProcess
Label     Beoordelen voorgeschiedenis
Definitie     Gecontroleerd wordt of er sprake is van een voorgeschiedenis met betrekking tot de incidentmelding of het handhavingsverzoek. De eventuele voorgeschiedenis kan van invloed zijn op de wijze waarop de mogelijke overtreding behandeld wordt. Als er een voorgeschiedenis is, worden de hiermee corresponderende zaken aan elkaar gelinkt.
Nestingniveau     04
VolgordeId     023-010-020-050
Object ID     ed3948ce-52cf-47c3-b995-274fea3d9a81
Object ID     ed3948ce-52cf-47c3-b995-274fea3d9a81
Object ID_nl     ed3948ce-52cf-47c3-b995-274fea3d9a81
Original ID     id-ed3948ce-52cf-47c3-b995-274fea3d9a81
Semanticsearch     beoordelen voorgeschiedenis
ArchiMate-views
Komt voor op view    
Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 okt 2022 om 15:48.