Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Advies voorgeschiedenis

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessServices > Advies voorgeschiedenis
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Service.png
Naam  : Advies voorgeschiedenis
Definitie  : Ook bij de ketenpartners kan een voorgeschiedenis met betrekking tot het onderwerp van de incidentmelding bekend zijn. Voor een adequate respons is het van belang van die voorgeschiedenis op de hoogte te zijn en hierover advies te vragen van de ketenpartners.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 003-023-030
Object ID  : 38ee1d5b-8a8d-4cfe-b4f8-57508d738dc7
Object ID  : 38ee1d5b-8a8d-4cfe-b4f8-57508d738dc7
Object ID_nl  : 38ee1d5b-8a8d-4cfe-b4f8-57508d738dc7
Original ID  : id-38ee1d5b-8a8d-4cfe-b4f8-57508d738dc7
Semanticsearch  : advies voorgeschiedenis
Relaties  :  default - BusinessService Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: