Junction

Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
OrJunction Als de behandeling van de melding is overgedragen aan een ander bestuursorgaan, eindigt het bedrijfsproces na de intakefase. (BusinessEvent) Behandeling overgedragen In de meeste gevallen waarin een incidentmelding of handhavingsverzoek bij de gemeente ingediend wordt, zal de gemeente ook het bevoegd gezag zijn, maar in een aantal gevallen zal een ander bestuursorgaan die rol vervullen. Dat is bijvoorbeeld zo wanneer de melding betrekking heeft op een door de provincie of het waterschap verleende vergunning of op een rijksmonument. Het is ook mogelijk dat de gemeente wel het bevoegde gezag is, maar dat een uitvoeringsdienst de VTH-taken uitvoert voor het onderwerp van de melding. Als een ander bestuursorgaan als bevoegd gezag de melding zal behandelen of als een ketenpartner de (gemandateerde) uitvoerende organisatie is, wordt de melding overgedragen aan die ketenpartner en worden de overige processtappen overgeslagen. Overdragen dient --met name bij handhavingsverzoeken-- onverwijld te gebeuren aangezien als dag van ontvangst geldt de dag van ontvangst bij het bestuursorgaan waar de melding is ingediend, niet waar die wordt behandeld. (BusinessProcess) Beoordelen bevoegdheid en uitvoerder Gecontroleerd wordt of er sprake is van een voorgeschiedenis met betrekking tot de incidentmelding of het handhavingsverzoek. De eventuele voorgeschiedenis kan van invloed zijn op de wijze waarop de mogelijke overtreding behandeld wordt. Als er een voorgeschiedenis is, worden de hiermee corresponderende zaken aan elkaar gelinkt. (BusinessProcess) Beoordelen voorgeschied- enis TriggeringRelationship behandeling overgedragen aan anders bestuursorgaan TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 08-04-2024 09:52:57 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 08-04-2024 09:52:57 CEST
Eigenschappen
Elementtype     OrJunction
Label     Junction
Definitie    
Nestingniveau     04
VolgordeId     023-010-020-040
Object ID     458913c5-1e05-41a7-849e-739b565bf737
Object ID     458913c5-1e05-41a7-849e-739b565bf737
Object ID_nl     458913c5-1e05-41a7-849e-739b565bf737
Original ID     id-458913c5-1e05-41a7-849e-739b565bf737
Semanticsearch     junction
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
ArchiMate-views
Komt voor op view    
Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 mrt 2023 om 09:44.