Documentcreatiecomponent

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en is een kopie van het GEMMA object Documentcreatiecomponent, aangepast voor deze doelarchitectuur.

ArchiMate-element Omgevingswet Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Documentcreatiecomponent
Definitie  : Component voor het aanmaken van documenten waarbij vaste teksten/templates worden gecombineerd met gegevens.
Toelichting  : De component maakt het mogelijk om met behulp van voorgedefinieerde templates, tekstblokken en verwijzingen naar bronsystemen documenten op maat aan te maken. Aanmaak kan volledig automatisch plaatsvinden of er wordt aan een gebruiker gevraagd om eerst een aantal situatieafhankelijke keuzes te maken. Afhankelijk van de configuratie kan opslag van het document al dan niet automatisch plaats vinden.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : d6a2d1a8-23be-4808-b5ac-69e00de528c9
Object ID  : d6a2d1a8-23be-4808-b5ac-69e00de528c9
Object ID_nl  : d6a2d1a8-23be-4808-b5ac-69e00de528c9
Original ID  : id-d6a2d1a8-23be-4808-b5ac-69e00de528c9
Semanticsearch  : documentcreatiecomponent
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views: