LV-BGT - Basisregistratie Grootschalige Topografie

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > ApplicationComponents > LV-BGT - Basisregistratie Grootschalige Topografie
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Component.png
Naam  : LV-BGT - Basisregistratie Grootschalige Topografie
Definitie  : Landelijke voorziening Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De voorloper GBKN gaat op in de BGT. De BGT is de gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland, waarin op een eenduidige manier de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen is geregistreerd. De gemeenten zijn samen met Provincies, Waterschappen, Rijkswaterstaat, Pro Rail, Ministerie van Defensie en het Ministerie van EL&I bronhouders.
Object ID  : ce492df6-4d4c-40da-b7d0-4d6732921b34
Object ID_nl  : ce492df6-4d4c-40da-b7d0-4d6732921b34
Original ID  : id-ce492df6-4d4c-40da-b7d0-4d6732921b34
Semanticsearch  : lv-bgt - basisregistratie grootschalige topografie
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views: