Producten-en-dienstencataloguscomponent

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > ApplicationComponents > Producten-en-dienstencataloguscomponent
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en is een kopie van het GEMMA object Producten-en-dienstencataloguscomponent, aangepast voor deze doelarchitectuur.

ArchiMate-element Omgevingswet Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Producten-en-dienstencataloguscomponent
Definitie  : Component voor het onderhouden van gegevens over producten en diensten en het (interactief) presenteren daarvan aan burgers en bedrijven.
Toelichting  : De component biedt de mogelijkheid voor medewerkers om gegevens over beschikbare producten en diensten in te brengen en actueel te houden. Het component biedt eveneens faciliteiten waarmee afnemers van diensten geholpen worden om het door hen gewenste dienst af te kunnen nemen. Ondersteuning kan bijvoorbeeld plaatsvinden via vraag-antwoord dialogen waarbij het te volgen pad dynamisch wordt bepaald of door bij persoonlijke dienstverlening gebruik te maken van reeds bekende gegevens.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Projectstatus  : Gewijzigd (klein)
Object ID  : 3f12eec9-2b11-4388-869d-9507453e3707
Object ID  : 3f12eec9-2b11-4388-869d-9507453e3707
Object ID_nl  : 3f12eec9-2b11-4388-869d-9507453e3707
Original ID  : id-3f12eec9-2b11-4388-869d-9507453e3707
Semanticsearch  : producten-en-dienstencataloguscomponent
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views: