Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Betrokkene

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
BusinessActor Betrokkene Een belanghebbende is een burger, bedrijf, instelling of andere organisatie die mogelijk (nadelige of voordelige) invloed ondervindt van het initiatief van een ander of een besluit van een overheid. Ook de gemeente zelf of een ander bestuursorgaan kan belanghebbende zijn. Een actor die (nadelige) invloed ondervindt van het initiatief van een ander of een besluit van een overheid (BusinessRole) Belanghebben- de Iedereen die over een locatie wil weten welke beleidsdocumenten van toepassing zijn, regels gelden of gegevens beschikbaar zijn. (BusinessRole) EenIeder Een initiatiefnemer is een burger, bedrijf, instelling of andere organisatie die iets wil ondernemen in de fysieke leefomgeving. Dat kan iets kleins zijn zoals een dakkapel realiseren maar ook iets groots als een vastgoedproject of grootschalige industriële inrichting. Ook de gemeente zelf of een ander bestuursorgaan kan initiatiefnemer zijn. Zeker in geval van complexere initiatieven is het gebruikelijk dat de initiatiefnemer vertegenwoordigd wordt door een professioneel adviesbureau of samen daarmee optreedt. Een actor die iets wil in de fysieke leefomgeving. (BusinessRole) Initiatiefnemer BusinessRole Informatiehuis Beleid- en regelopstellers en planbeoordelaars (planvormingsproces); Vergunningverleners, toezichthouders en handhavers (uitvoeringsproces) (BusinessRole) Bevoegd gezag BusinessRole Rechterlijke macht BusinessRole Beheerorganis- atie DSO-LV AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssociationRelationship informatieproductleverancier AssociationRelationship informatieproductleverancier AssociationRelationship rechtspreker AssociationRelationship samenwerkingsplatfo- rmaanbieder Deze svg is op 18-01-2022 06:33:07 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 18-01-2022 06:33:07 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Actor.png
Naam  : Betrokkene
Object ID  : 0ae3e8a3-cb91-455b-95bd-ef278668665e
Object ID_nl  : 0ae3e8a3-cb91-455b-95bd-ef278668665e
Original ID  : id-0ae3e8a3-cb91-455b-95bd-ef278668665e
Semanticsearch  : betrokkene
Relaties  :  Is toegewezen aan:
Komt voor op   :  ArchiMate views: