E-herkenning voor bedrijven

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > E-herkenning voor bedrijven
Contextdiagram
Voor het aansluiten op DigiD wordt gebruik gemaakt van de SAML standaard. Deze specificatie beschrijft hoe de SAML standaard door DigiD gebruikt wordt en welke eisen er aan deze koppeling gesteld worden. (Constraint) DigiD SAML koppelvlak Inloggen op websites van overheid en zorg (BusinessService) Inloggen op websites van overheid en zorg Applicatieservice voor het authenticeren van burgers (ApplicationService) DigiD authenticatieservice (basis en middel) Specificatie van het DigiD CGI koppelvlak. Webdiensten kunnen met DigiD communiceren met behulp van de in dit document beschreven mechanismen en bijbehorende API. (Constraint) DigiD CGI koppelvlak Landelijk systeem voor authenticatie van burgers. (ApplicationComponent) DigiD Landelijk systeem voor authenticatie van bedrijven inclusief bijbehorend machtigingen register. (ApplicationService) eHerkenning authenticatie en machtigingenservice Het Afsprakenstelsel van eHerkenning waaraan erkende aanbieders moeten voldoen. Deze koppeling betreft het koppelvlak tussen de dienstverlener en de eHerkenningsmakelaar. Zie document 'Samenvatting Afsprakenstel eHerkenning', dat op de website is te vinden. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@eherkenning.nl. (Constraint) Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM Landelijk systeem voor authenticatie van bedrijven inclusief bijbehorend machtigingen register. (ApplicationComponent) E-herkenning voor bedrijven RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 20-11-2020 18:43:49 CET gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 20-11-2020 18:43:49 CET


Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Buitengemeentelijke voorziening
ArchiMate_Component.png
Naam  : E-herkenning voor bedrijven
Definitie  : Landelijk systeem voor authenticatie van bedrijven inclusief bijbehorend machtigingen register.
Contextview  : 3a3f8ffc-4d93-4394-a8c9-da4ff61fac59
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA subtype  : Geen
GEMMA type  : Buitengemeentelijke voorziening
Object ID  : a6642d81-7ecf-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID  : a6642d81-7ecf-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl  : a6642d81-7ecf-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID  : id-a6642d81-7ecf-11e3-67ab-0050568a6153
Relaties  : 
Realiseert services (ArchiMate 3.0) (1):

Realiseert services:

Voldoet aan de standaardversie(s):
Komt voor op   :  ArchiMate views: