Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

LV03 Inloggen overheid (DigiD en eHerkenning) view

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Views > LV03 Inloggen overheid (DigiD en eHerkenning) view
LV03 Inloggen overheid (DigiD en eHerkenning) view
Voor het aansluiten op DigiD wordt gebruik gemaakt van de SAML standaard. Deze specificatie beschrijft hoe de SAML standaard door DigiD gebruikt wordt en welke eisen er aan deze koppeling gesteld worden. (Constraint) DigiD SAML koppelvlak Inloggen op websites van overheid en zorg (BusinessService) Inloggen op websites van overheid en zorg Applicatieservice voor het authenticeren van burgers (ApplicationService) DigiD authenticatieservice (basis en middel) Specificatie van het DigiD CGI koppelvlak. Webdiensten kunnen met DigiD communiceren met behulp van de in dit document beschreven mechanismen en bijbehorende API. (Constraint) DigiD CGI koppelvlak Landelijk systeem voor authenticatie van burgers. (ApplicationComponent) DigiD Landelijk systeem voor authenticatie van bedrijven inclusief bijbehorend machtigingen register. (ApplicationService) eHerkenning authenticatie en machtigingenservice Het Afsprakenstelsel van eHerkenning waaraan erkende aanbieders moeten voldoen. Deze koppeling betreft het koppelvlak tussen de dienstverlener en de eHerkenningsmakelaar. Zie document 'Samenvatting Afsprakenstel eHerkenning', dat op de website is te vinden. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@eherkenning.nl. (Constraint) Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM Landelijk systeem voor authenticatie van bedrijven inclusief bijbehorend machtigingen register. (ApplicationComponent) E-herkenning voor bedrijven RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 13-09-2021 23:01:39 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 13-09-2021 23:01:39 CEST
Legenda
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   

   
   
   
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view LV03 Inloggen overheid (DigiD en eHerkenning) view
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA2/0.9/id-3a3f8ffc-4d93-4394-a8c9-da4ff61fac59
ArchiMate-model  : GEMMA 2
Label  : LV03 Inloggen overheid (DigiD en eHerkenning) view
Architectuurlaag  : Totaal (meerlaags)
Domein  : Niet domeingebonden
Object ID  : 3a3f8ffc-4d93-4394-a8c9-da4ff61fac59
Detailniveau  : Samenhang
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Scope  : Keten
Viewtype  : Context
GEMMA thema  : Geen
Object ID  : 3a3f8ffc-4d93-4394-a8c9-da4ff61fac59
Object ID_nl  : 3a3f8ffc-4d93-4394-a8c9-da4ff61fac59
Original ID  : id-3a3f8ffc-4d93-4394-a8c9-da4ff61fac59
Semanticsearch  : lv03 inloggen overheid (digid en eherkenning) view
Elementen  : 
Relaties  :