Bestuurlijk activiteiten bewakingcomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Bestuurlijk activiteiten bewakingcomponent
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Bestuurlijk activiteiten bewakingcomponent
Definitie  : Component voor het vastleggen en bieden van inzicht in uitvoering van bestuurlijk opgedragen activiteiten.
BBN  : BBN 1 en BBN2 integriteitsmaatregelen
BIV score BBN  : 121
Beschikbaarheid  : 1
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 1 : beperkt verlies van management control;
Toelichting  : Bijv. voor het vastleggen van alle moties, afspraken en toezeggingen vanuit de gemeenteraad zodat voortgang en deadlines van acties bewaakt kunnen worden.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Integriteit  : 2
Integriteit (belangrijkste reden)  : 2 : politieke schade aan een bestuurder: bestuurder moet zich verantwoorden n.a.v. verantwoordings vragen;
Object ID  : 78153895-50be-4f02-aedb-083406347952
Vertrouwelijkheid  : 1
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Object ID  : 78153895-50be-4f02-aedb-083406347952
Object ID_nl  : 78153895-50be-4f02-aedb-083406347952
Original ID  : id-78153895-50be-4f02-aedb-083406347952
Semanticsearch  : bestuurlijk activiteiten bewakingcomponent
Relaties  : 
Realiseert services (ArchiMate 3.0) (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views:
Deze pagina is het laatst bewerkt op 8 nov 2022 om 18:27.