Softwarecatalogus.nl

Contextdiagram
Groepering van centrale voorzieningen die door de VNG beschikbaar worden gesteld aan gemeenten (ApplicationCollaboration) VNG Realisatie gemeentelijke ondersteuning Waarstaatjegemeente.nl is een website waar gemeenten hun eigen prestaties meten en vergelijken met die van andere gemeenten. Op Waarstaatjegemeente.nl staan gegevens van gemeenten. Dit zijn 'harde cijfers’, zoals de hoogte van leges, én oordelen van burgers. (ApplicationComponent) Waarstaatjegemeente.nl Voorziening ter bevordering van de markttransparantie van de gemeentelijke software (ApplicationComponent) Softwarecatalogus.nl Voorziening voor het delen van kennis en informatie, en samen te werken (in co-creatie) aan het doorontwikkelen en verbeteren van gemeentelijke standaarden en de GEMMA. (ApplicationComponent) gemmaonline.nl Waarstaatjegemeente.nl is een website waar gemeenten hun eigen prestaties meten en vergelijken met die van andere gemeenten. Op Waarstaatjegemeente.nl staan gegevens van gemeenten. Dit zijn 'harde cijfers’, zoals de hoogte van leges, én oordelen van burgers. (ApplicationService) WSJG - Waar staat je gemeente Met het ArchiMate bestanduitwisselformaat kunnen architectuurtools ArchiMate architectuurmodellen met elkaar uitwisselen. Deze standaard wordt ook aangeduid als ArchiMate Model Exchange File Format (AMEFF) (Constraint) ArchiMate File Format ApplicationService Opvragen GEMMA applicatielandschap ApplicationService Opvragen GEMMA referentiearchitectuur Component voor het ontwikkelen en bewaken van architectuur, processen, werkinstructies, e.d.. (ApplicationComponent) Architectuurcomponent Waarstaatjegemeente.nl is een website waar gemeenten hun eigen prestaties meten en vergelijken met die van andere gemeenten. Op Waarstaatjegemeente.nl staan gegevens van gemeenten. Dit zijn 'harde cijfers’, zoals de hoogte van leges, én oordelen van burgers. (BusinessService) Vergelijken prestaties van je gemeente met andere gemeenten De Softwarecatalogus biedt ondersteuning aan gemeenten en samenwerkingsverbanden bij ICT-vervangings of investeringsvraagstukken. U kunt uw ingevoerde applicatielandschap en koppelingen vergelijken met andere gemeenten en contact zoeken met vergelijkbare gemeenten. (BusinessService) Transparantie van de gemeentelijke softwaremarkt Het doel is om met elkaar kennis en informatie te delen, om samen te werken (in co-creatie) aan het doorontwikkelen en verbeteren van gemeentelijke standaarden en de GEMMA (BusinessService) Cocreatie en kennisdeling gemeentelijke standaarden en architectuur RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Aanbevolen Deze svg is op 16-01-2021 23:07:19 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 16-01-2021 23:07:19 CET


Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Buitengemeentelijke voorziening
ArchiMate_Component.png
Naam  : Softwarecatalogus.nl
Definitie  : Voorziening ter bevordering van de markttransparantie van de gemeentelijke software
Toelichting  : In de Softwarecatalogus registreren leveranciers het aanbod van gemeentelijke pakketten en de compliancy op standaarden. Gemeenten en samenwerkingsverbanden registreren welke software zij gebruiken en delen deze informatie onderling.
Contextview  : 65d45728-8b54-4564-8947-46ade42f3a8b
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA subtype  : Geen
GEMMA type  : Buitengemeentelijke voorziening
Object ID  : 4f4ebcbe-8af0-412a-b32d-721544b23cb1
Object ID  : 4f4ebcbe-8af0-412a-b32d-721544b23cb1
Object ID_nl  : 4f4ebcbe-8af0-412a-b32d-721544b23cb1
Original ID  : id-4f4ebcbe-8af0-412a-b32d-721544b23cb1
Relaties  : 
Realiseert services (ArchiMate 3.0) (1):

Realiseert services:

Voldoet aan de standaardversie(s):
Komt voor op   :  ArchiMate views: