VNG Realisatie gemeentelijke ondersteuning

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationCollaborations > VNG Realisatie gemeentelijke ondersteuning
Contextdiagram
ApplicationCollaboration VNG Realisatie gemeentelijke ondersteuning De Softwarecatalogus biedt ondersteuning aan gemeenten en samenwerkingsverbanden bij ICT-vervangings of investeringsvraagstukken. U kunt uw ingevoerde applicatielandschap en koppelingen vergelijken met andere gemeenten en contact zoeken met vergelijkbare gemeenten. (BusinessService) Transparantie van de gemeentelijke softwaremarkt Het doel is om met elkaar kennis en informatie te delen, om samen te werken (in co-creatie) aan het doorontwikkelen en verbeteren van gemeentelijke standaarden en de GEMMA (BusinessService) Cocreatie en kennisdeling gemeentelijke standaarden en architectuur Waarstaatjegemeente.nl is een website waar gemeenten hun eigen prestaties meten en vergelijken met die van andere gemeenten. Op Waarstaatjegemeente.nl staan gegevens van gemeenten. Dit zijn 'harde cijfers’, zoals de hoogte van leges, én oordelen van burgers. (ApplicationComponent) Waarstaatjege- meente.nl Voorziening ter bevordering van de markttransparantie van de gemeentelijke software (ApplicationComponent) Softwarecatalo- gus.nl Voorziening voor het delen van kennis en informatie, en samen te werken (in co-creatie) aan het doorontwikkelen en verbeteren van gemeentelijke standaarden en de GEMMA. (ApplicationComponent) gemmaonline.nl AssociationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 09-08-2019 13:01:29 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 09-08-2019 13:01:29 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities