Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Initiëren toezichthouden

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Ongeacht of een sanctie wordt opgelegd, is de situatie na indiening van een sanctieverzoek dusdanig dat (verscherpt) toezicht op de desbetreffende activiteit(en) verstandig is, om voortduring, herhaling of verergering van de overtreding te voorkomen en/of om te zorgen dat de situatie niet escaleert. In geval van een opgelegde sanctie zal in elk geval togezien moeten worden op het (tijdig) voldoen aan de opgelegde last. (BusinessProcess) Initiëren toezichthouden OrJunction Onder 'team toezicht en handhaving' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het houden van toezicht, handhaven van beleid, en het behandelen van meldingen en handhavingsverzoeken. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team toezicht en handhaving Na het bekendmaken van de handhavingsbeschikking en het initiëren van eventuele vervolgacties is het bedrijfsproces 'opleggen sanctie' afgerond. (BusinessEvent) Opleggen sanctie gereed TriggeringRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 31-01-2021 20:58:33 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 31-01-2021 20:58:33 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Process.png
Naam  : Initiëren toezichthouden
Definitie  : Ongeacht of een sanctie wordt opgelegd, is de situatie na indiening van een sanctieverzoek dusdanig dat (verscherpt) toezicht op de desbetreffende activiteit(en) verstandig is, om voortduring, herhaling of verergering van de overtreding te voorkomen en/of om te zorgen dat de situatie niet escaleert. In geval van een opgelegde sanctie zal in elk geval togezien moeten worden op het (tijdig) voldoen aan de opgelegde last.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 025-040-030-030
Object ID  : 525f1b4d-011f-4dc1-8744-b9fef4a31e8f
Object ID_nl  : 525f1b4d-011f-4dc1-8744-b9fef4a31e8f
Relaties  :  Heeft toewijzing van
Wordt veroorzaakt door:
Veroorzaakt:
Komt voor op   :  ArchiMate views: