Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Opleggen sanctie gereed

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate_Event.png
Naam  : Opleggen sanctie gereed
Definitie  : Na het bekendmaken van de handhavingsbeschikking en het initiëren van eventuele vervolgacties is het bedrijfsproces 'opleggen sanctie' afgerond.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 025-040-030-040
Object ID  : ad817ebc
Object ID_nl  : ad817ebc
Relaties  :  default - BusinessEvent Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: