Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Verwerken raadsadvies

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate_Process.png
Naam  : Verwerken raadsadvies
Definitie  : Het advies van de Gemeenteraad wordt verwerkt in de conceptbeschikking. Zo nodig wordt overlegd met interne adviseurs en/of ketenpartners. Adviezen dienen met de rest van het dossier gearchiveerd te worden voor duurzame toegankelijkheid.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 015-020-040-040
Object ID  : 2fe1f8be-f74a-4eb4-9617-5b35cfda6d88
Object ID_nl  : 2fe1f8be-f74a-4eb4-9617-5b35cfda6d88
Relaties  :  Heeft toewijzing van
Wordt veroorzaakt door:
Veroorzaakt:
Komt voor op   :  ArchiMate views: