Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Advies inhoudelijk

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate_Service.png
Naam  : Advies inhoudelijk
Definitie  : Met name indien het eventuele raadsadvies raakt aan de belangen van ketenpartners is het gewenst die ketenpartners te betrekken bij de verwerking van het raadsadvies.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 003-015-080
Object ID  : 12c71b04-b998-4cda-8e55-da7b15fdb819
Object ID_nl  : 12c71b04-b998-4cda-8e55-da7b15fdb819
Relaties  :  default - BusinessService Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: