Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Id-b4100f23-e70e-4c0b-8e5c-d3c35982dc5f

ArchiMate-modellen > Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten > OrJunctions > Id-b4100f23-e70e-4c0b-8e5c-d3c35982dc5f
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
OrJunction Het College is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het bereidt besluiten van de Gemeenteraad voor en kan op onderdelen waarvoor het door de Gemeenteraad is gedelegeerd zelf besluiten nemen. Waar de Gemeenteraad in het beleid kaders opstelt voor de uitvoering (vergunningverlening, toezicht en handhaving), ligt de bevoegdheid voor die uitvoering van de VTH-taken rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. (BusinessRole) College Het advies van de Gemeenteraad wordt verwerkt in de conceptbeschikking. Zo nodig wordt overlegd met interne adviseurs en/of ketenpartners. Adviezen dienen met de rest van het dossier gearchiveerd te worden voor duurzame toegankelijkheid. (BusinessProcess) Verwerken raadsadvies De Gemeenteraad heeft bij afwijkingen van het omgevingsplan adviesrecht maar geen instemmingsrecht. Bovendien geldt dat een adviesvraag aan de Gemeenteraad geen reden is voor verlenging van de proceduredoorlooptijd. Het is daarom zaak om de eventuele adviesaanvraag bij de Gemeenteraad vroegtijdig te agenderen en zoveel mogelijk parallel uit te voeren met de verdere activiteiten in het proces. De Gemeenteraad ontvangt de adviesaanvraag van het College en agendeert deze. De Gemeenteraad gaat over de vergunningaanvraag in debat met het College en eventuele insprekers, en zal op basis van de uitkomst van dat debat zijn advies uitbrengen aan het College. Het raadsadvies dient met de rest van het dossier gearchiveerd te worden voor duurzame toegankelijkheid. (BusinessProcess) Uitbrengen raadsadvies OrJunction AssignmentRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship geen raadsadvies nodig Deze svg is op 12-04-2021 00:56:35 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2021 00:56:35 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Junction_Or.png
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 015-020-040-030
Object ID  : b4100f23-e70e-4c0b-8e5c-d3c35982dc5f
Object ID_nl  : b4100f23-e70e-4c0b-8e5c-d3c35982dc5f
Relaties  :  default - OrJunction Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: