Junction

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate_Junction_Or.png
Naam  : Junction
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 025-030-020-010
Object ID  : 2ad75176-26ed-44b0-9485-307b47b1a9c5
Object ID_nl  : 2ad75176-26ed-44b0-9485-307b47b1a9c5
Relaties  :  default - OrJunction Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: