Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Vaststellen beschikking (ambtelijk)

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate_Process.png
Naam  : Vaststellen beschikking (ambtelijk)
Definitie  : Afhankelijk van het mandaat c.q. de beleidsgevoeligheid van de onderhanden casus wordt de handhavingsbeschikking op ambtelijk niveau vastgesteld.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 025-030-020-020
Object ID  : 1cbdd88e-9752-4c4a-9c70-7c59c84f81a9
Object ID_nl  : 1cbdd88e-9752-4c4a-9c70-7c59c84f81a9
Relaties  :  Heeft toewijzing van
Wordt veroorzaakt door:
Veroorzaakt:
Komt voor op   :  ArchiMate views: