Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Junction

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
OrJunction OrJunction Onder 'team toezicht en handhaving' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het houden van toezicht, handhaven van beleid, en het behandelen van meldingen en handhavingsverzoeken. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team toezicht en handhaving De gegrond verklaarde (onderdelen van) zienswijzen worden verwerkt in de concept handhavingsbeschikking. Hiermee komt de definitieve handhavingsbeschikking tot stand. Wanneer geen zienswijzen ontvangen zijn of wanneer alle ontvangen zienswijzen niet gegrond verklaard zijn, wordt de concept handhavingsbeschikking automatisch ook de definitieve handhavingsbeschikking. De definitieve handhavingsbeschikking is ofwel een besluit tot het opleggen van een sanctie ofwel een besluit tot afzien van handhaving c.q. een gedoogverklaring. (BusinessProcess) Formuleren definitieve beschikking OrJunction TriggeringRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship geen zienswijzen Deze svg is op 12-04-2021 01:02:29 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2021 01:02:29 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Junction_Or.png
Naam  : Junction
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 025-030-010-040
Object ID  : 0a469fd9-36cd-4fa0-84a3-a872dd9ae736
Object ID_nl  : 0a469fd9-36cd-4fa0-84a3-a872dd9ae736
Relaties  :  default - OrJunction Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: