Techniek Regie- en zaakservices

Laatst bewerkt: 20 juli 2021, 01:00:55
Meer over dit koppelvlak =>

De specificatie beschrijft services voor de volgende referentiecomponenten:

 • Zaaksysteem
 • Zakenmagazijn
 • Documentbeheersysteem
 • Gemeentelijke servicebus
 • Abonnementenbeheer (nieuw gedefinieerd)
 • Regiesysteem
 • Sectorspecifieke backoffice-applicaties (niet limitatief)
 • Budgetadvies en schuldbemiddeling
 • Inburgeringadministratie
 • Leerlingenbeheer
 • Leerlingvervoer
 • Loket voortijdig schoolverlater (RMC)
 • Re-integratie en werkzoekendenadministratie
 • Subsidies
 • Wmo-voorzieningenadministratie
 • WWB-ondersteuning
 • - - -

Voor een omschrijving van wat het betreffende referentiecomponent inhoudt en welke softwareproducten van welke leveranciers daar invulling aan geven, wordt verwezen naar de GEMMA Softwarecatalogus.

Zaakregieserarchitectuur.png


Testscoperegiezaakservices