Regie- en zaakservices


Meer over dit koppelvlak =>
Regie- en zaakservices is een op StUF-ZKN gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van gegevens tussen onder meer zaaksystemen en regiesystemen voor het zaakgericht regievoeren in het sociaal domein.
BeheerderVNG Realisatie
Afkorting
VersieStatusToelichting
1.0 In gebruik Deze standaard is ontwikkeld door operatie NUP


Inleiding[bewerken]

StUF Zaakgericht regievoeren is een op StUF-ZKN gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van gegevens tussen onder meer zaaksystemen en regiesystemen in het sociaal domein. Deze standaard leidt tot een uniforme manier van gegevensuitwisseling tussen systemen die een rol spelen in het sociaal domein.

Dit koppelvlak bestaat uit een scherpere beschrijving van het toepassen van een aantal services uit de Zaak- en Documentservices en een aantal nieuwe berichttypen.

De standaard ondersteunt daarmee:

  • een gemeente-breed beeld geven van zaken die spelen in het sociaal domein;
  • het uitwisselen van gegevens t.b.v. het uitvoeren van deelplannen (zaken) via backoffice applicaties;
  • met het regiesysteem zicht hebben over de voortgang van de deelplannen;
  • in de rest van de gemeente zicht hebben of er een gezinsplan speelt als er een aanvraag binnenkomt.

Community voor vragen en wijzigingsverzoeken[bewerken]

Voor het indienen van wijzigingsverzoeken en het stellen van vragen kan gebruik worden gemaakt van de community Regie- en zaakservices. Bij wijzigingsverzoeken vragen we u de volgende zaken op te nemen:

  • Onderbouwing voor het wijzingsverzoek
  • De eigen voorkeur qua oplossing, inclusief voor- en nadelen
  • Eventuele andere oplossingen inclusief voor en nadelen

Alle leveranciers en gemeenten kunnen dan online reageren op een wijzigingsverzoek. KING zal naar aanleiding van deze reacties een wijzigingsvoorstel doen dat in lijn is met de voorkeur in de reacties. Dit voorstel wordt vervolgens ter besluitvorming voorgelegd aan de werkgroep Regie- en zaakservices. Hoe uitgebreider de online discussie is (inclusief argumenten), hoe korter de discussie tijdens bijeenkomsten kan zijn.

Documenten[bewerken]

Document Metadata Versie Beschrijving Versiedatum
Pdf.jpg Koppelvlakspecificatie Regie-zaak services v1.0.pdf (PDF-bestand, 2,57 MB) Metadata icon.jpg 1.0 definitief Koppelvlakstandaarden 20151102
Zip.jpg Regie- en Zaakservices - versie 1.0 - schemas (ZIP-bestand, 2,8 MB) Metadata icon.jpg 1.0 definitief Koppelvlakstandaarden 20151102
Zip.jpg Testset Regie- en Zaakservices (ZIP-bestand, 97 kB) Metadata icon.jpg 1.0 definitief Koppelvlakstandaarden 20160411
Deze pagina is het laatst bewerkt op 19 jul 2021 om 15:30.