Techniek Documentcreatie services


Meer over dit koppelvlak =>

De Documentcreatieservices maken gebruik van de volgende referentiecomonenten:

  • Documentcreatieapplicatie (DCA)
  • Documentcreatieserviceverzoeker (DCV)

De volgende referentiecomponenten zijn relevant, omdat ze voor of na documentcreatie een rol spelen. Deze referentiecomponenten worden niet vanuit de Documentcreatieservices maar elders gespecificeerd.

  • Zaaksysteem (ZS)
  • Documentmanagementsysteem (DMS)
  • Gegevensmagazijn

Voor een omschrijving van wat het betreffende referentiecomponent inhoudt en welke softwareproducten van welke leveranciers daar invulling aan geven, wordt verwezen naar de GEMMA Softwarecatalogus.


Documentcreatieservices.png