Documentcreatieservices


Meer over dit koppelvlak =>
Documentcreatieservices is een op StUF-ZKN en StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van het documentcreatieproces.
BeheerderVNG Realisatie
AfkortingStUF DCR
VersieStatusToelichting
1.0 In gebruik Deze standaard is ontwikkeld door operatie NUP
1.1 In gebruik Diverse verbetering waaronder extra eisen mbt authenticatie


Bij het opstellen van tekstdocumenten worden reeds vastgelegde gegevens regelmatig handmatig overgenomen. Denk bijvoorbeeld aan een schriftelijke reactie op een bezwaar tegen een belastingaanslag. Door informatiesystemen onderling te koppelen, kunnen gegevens automatisch worden ingevuld in tekstdocumenten.

Documenten kunnen dan als ‘direct-klaar-product’ via balie, internet of e-mail beschikbaar gesteld worden. Als dit binnen de gemeente op uniforme wijze plaatsvindt, is veel efficiëntiewinst te behalen. De standaard Documentcreatieservices maakt dit mogelijk. De standaard - Documentcreatieservices 1.0 - ​is vastgesteld op 2 april 2014 door de StUF Regiegroep. Dit betekent dat de standaard gereed is voor implementatie in software. In het addendum Documentcreatieservices zijn afspraken gemaakt over implementatie van deze standaard in software. Vraag naar deze standaard bij uw leverancier.

Wat levert de standaard Documentcreatie op?[bewerken]

Gebruik van de standaard Documentcreatie kan de volgende voordelen opleveren:

  • Juiste adressering en bezorging. Door het gebruik van authentieke gegevens uit basisregistraties worden de documenten naar het juiste adres gestuurd.
  • Foutenreductie. Minder fouten door gebruik van authentieke gegevens.
  • Efficiëntere, snellere dienstverlening. Sneller werken door geautomatiseerd invullen van gegevens
  • Uniforme, eenduidige opmaak en beheer. Eenvoudiger en mogelijk centraal beheer van templates en huisstijl voor eenduidige uitgaande correspondentie.

Community voor vragen en wijzigingsverzoeken[bewerken]

Voor het indienen van wijzigingsverzoeken en het stellen van vragen kan gebruik worden gemaakt van de community Documentcreatieservices. Bij wijzigingsverzoeken vragen we u de volgende zaken op te nemen:

  • Onderbouwing voor het wijzingsverzoek
  • De eigen voorkeur qua oplossing, inclusief voor- en nadelen
  • Eventuele andere oplossingen inclusief voor en nadelen

Alle leveranciers en gemeenten kunnen dan online reageren op een wijzigingsverzoek. KING zal naar aanleiding van deze reacties een wijzigingsvoorstel doen dat in lijn is met de voorkeur in de reacties. Dit voorstel wordt vervolgens ter besluitvorming voorgelegd aan de werkgroep Documentcreatieservices. Hoe uitgebreider de online discussie is (inclusief argumenten), hoe korter de discussie tijdens bijeenkomsten kan zijn.

Werkgroep Documentcreatieservices[bewerken]

Voor het beheer en de verdere ontwikkeling hebben leveranciers en gemeenten zich verenigd in de werkgroep Documentcreatieservices. Deze werkgroep is onderdeel van de Gemma Ondersteuning. Meer informatie over de werkgroep, data van bijeenkomsten en de bijbehorende stukken is op de werkgroeppagina te vinden.
Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 mrt 2023 om 03:01.