StUF-LVBAG is een op STUF gebaseerde berichtenstandaard voor het uitwisselen van gegevens met de Landelijke Voorziening voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen.

Voor meer informatie zie Kadaster: StUF LV BAG