Projectarchitectuur GGI

Notice.png
Work in progress


In de projectarchitectuur GGI wordt in meerdere views getoond welke diensten geleverd gaan worden en wat de belangrijkste verantwoordelijkheden en stakeholders zijn. Het GGI project bestaat uit de onderdelen:

 • GGI-Netwerk: Een beveiligd gemeentelijk datanetwerk van gemeenten.
 • GGI-Services: Het project GGI-services realiseert een platform waar GGI-services aanbieders hun informatie- en gegevensdiensten aan de GGI-services afnemers kunnen aanbieden. Door gebruik te maken van GGI-services hoeft er maar één keer gekoppeld hoeft te worden naar een ander netwerk, andere voorziening of applicatie of lokale servicebus.
 • GGI-Veilig: zorgt voor de actieve beveiliging van het dataverkeer over het GGI-Netwerk.
 • Govroam: een voorziening waarmee elke ambtenaar altijd ingelogd is en een veilige mobiele dataconnectie heeft, ongeacht de gemeente waar hij zich bevindt.
 • IPv6: Zorgdragen dat gemeenten beschikken over voldoende IP-adressen en hen ondersteunen bij toepassing van IPv6.

GGI programma stakeholders en diensten

Onderstaande model toont de GGI projectonderdelen en de stakeholders die de diensten realiseren, aanbieden of afnemen. Voor de projectonderdelen GGI-Netwerk, GGI-Services en GGI-Veilig zijn de diensten en stakeholders een slag dieper uitgewerkt.

Het GGI programma is onderdeel van de programmastructuur van DA2020 waarvan de leden van de VNG opdrachtgever zijn. Gedurende het programma wordt de GGI in een blijvende gemeentelijke organisatiestructuur ondergebracht. (WorkPackage) GGI programma De GGI creëert een veilige, samenhangende digitale infrastructuur waardoor samenwerken tussen gemeenten en andere overheden beter, veiliger en makkelijker wordt. (BusinessService) GGI-Dienstverlening De GGI-Netwerk-dienstverlening bevat de voor alle afnemers geldende diensten die worden aangeboden aan gemeenten, samenwerkingen en leveranciers De diensten worden opgenomen in de GGI producten en diensten catalogus. De GGI-Netwerk-dienstverlening bestaat uit: * aan/afsluiten gemeenten en samenwerkingen op commerciele SAAS diensten * aan/afsluiten gemeenten en samenwerkingen op landelijke gegevensdiensten (BusinessService) GGI-Netwerk- dienstverlening GGI-Veilig-dienstverlening bestaat uit de operationele informatiebeveiliging op GGI-Netwerk en binnengemeentelijke bedrijfsnetwerken/ICT-infrastructuren (BusinessService) GGI-Veilig- dienstverlening De GGI-services bieden leveranciers en gemeenten de mogelijkheid om koppelingen en API's aan te bieden en af te nemen op een flexibele manier. (BusinessService) GGI-Services- dienstverlening Het project IPv6 zorgt ervoor dat gemeenten over voldoende IP-adressen beschikken en ondersteunt hen bij de toepassing van IPv6. (BusinessService) Ondersteuning implementatie IPv6 Govroam staat voor government roaming. Deze dienst geeft werknemers in de publieke sector, waaronder gemeenten, makkelijk en probleemloos toegang tot gemeentelijke wifi-netwerken. (BusinessService) Ondersteuning implementatie Govroam Een GGI afnemer maakt gebruik van één of meerdere GGI-diensten (BusinessRole) GGI afnemer Afnemers van de GGI-Veilig zijn de gemeenten en samenwerkingen (BusinessRole) GGI-Veilig afnemer Een GGI-Netwerk afnemer maakt gebruik van de GGI-Netwerk diensten (BusinessRole) GGI-Netwerk afnemer Een GGI-services afnemer maakt gebruik van de door GGI-Services aangeboden koppelingen (te vinden in de marktplaats/DAS) en/of API's (te vinden in het developers portaal) (BusinessRole) GGI-Services afnemer De service-eigenaar GGI is verantwoordelijk voor beschikbaarheid, continuïteit, serviceniveaus, beveiliging, toegang, support, incident- en problemmanagement en onderhoud en doorontwikkeling van de GGI-diensten. Hierbij hoort passende collectieve sturing met kenmerken als lange adem, duurzame financiering, ontkoppeling van de waan van de dag en kennis van regievoering van vraagbundeling, kwaliteits- en lifecyclemanagement van grootschalige ICT/IV. Taken en verantwoordelijkheden: * Vraagbundeling, * Product lifecyclemanagement * Kwaliteits- en servicelevelmanagement * Technische regie/monitoring ** Afbakening hiervan moet nog worden vastgesteld * Contract, supplychain en leveranciersmanagement * Financieel beheer, prijsbeleid en doorbelasting afspraken * ... (BusinessRole) GGI verantwoordelijke BusinessActor VNG realisatie De aanbieders van infrastructuurdiensten zijn de leveranciers die in opdracht en onder regie van de service-eigenaar GGI de infrastructuurdiensten leveren. (BusinessRole) Aanbieder infrastructuurdiensten BusinessActor Leverancier Aanbieders van gegevensdiensten op Diginetwerk (waaronder de GDI): * de verstrekkers van basisregistraties * kadaster * etc De gegevensdiensten van de aanbieders kunnen via de GGI * voor gemeenten ontsloten worden of * gemeentelijk gegevens geleverd krijgen (BusinessRole) Landelijke gegevensdiensten beheerder Een GGI-aanbieder biedt op de GGI-infrastructuur een dienst aan (BusinessRole) GGI aanbieder De aanbieders van gemeentelijke gegevens- en informatiediensten zijn de alle organisaties die via de GGI hun gegevens en functionaliteit ontsluiten. (BusinessRole) GGI-Services aanbieder RealisationRelationship RealisationRelationship RealisationRelationship UsedByRelationship UsedByRelationship UsedByRelationship UsedByRelationship RealisationRelationship RealisationRelationship RealisationRelationship UsedByRelationship UsedByRelationship Deze svg is op 20-11-2020 21:27:04 CET gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 20-11-2020 21:27:04 CET


Element Beschrijving Elementtype
Aanbieder infrastructuurdiensten De aanbieders van infrastructuurdiensten zijn de leveranciers die in opdracht en onder regie van de service-eigenaar GGI de infrastructuurdiensten leveren.BusinessRole
GGI aanbieder Een GGI-aanbieder biedt op de GGI-infrastructuur een dienst aanBusinessRole
GGI afnemer Een GGI afnemer maakt gebruik van één of meerdere GGI-dienstenBusinessRole
GGI programma Het GGI programma is onderdeel van de programmastructuur van DA2020 waarvan de leden van de VNG opdrachtgever zijn. Gedurende het programma wordt de GGI in een blijvende gemeentelijke organisatiestructuur ondergebracht.WorkPackage
GGI verantwoordelijke De service-eigenaar GGI is verantwoordelijk voor beschikbaarheid, continuïteit, serviceniveaus, beveiliging, toegang, support, incident- en problemmanagement en onderhoud en doorontwikkeling van de GGI-diensten.

Hierbij hoort passende collectieve sturing met kenmerken als lange adem, duurzame financiering, ontkoppeling van de waan van de dag en kennis van regievoering van vraagbundeling, kwaliteits- en lifecyclemanagement van grootschalige ICT/IV.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Vraagbundeling,
 • Product lifecyclemanagement
 • Kwaliteits- en servicelevelmanagement
 • Technische regie/monitoring
  • Afbakening hiervan moet nog worden vastgesteld
 • Contract, supplychain en leveranciersmanagement
 • Financieel beheer, prijsbeleid en doorbelasting afspraken
 • ...
BusinessRole
GGI-Dienstverlening De GGI creëert een veilige, samenhangende digitale infrastructuur waardoor samenwerken tussen gemeenten en andere overheden beter, veiliger en makkelijker wordt.BusinessService
GGI-Netwerk afnemer Een GGI-Netwerk afnemer maakt gebruik van de GGI-Netwerk dienstenBusinessRole
GGI-Netwerk-dienstverlening De GGI-Netwerk-dienstverlening bevat de voor alle afnemers geldende diensten die worden aangeboden aan gemeenten, samenwerkingen en leveranciers

De diensten worden opgenomen in de GGI producten en diensten catalogus.

De GGI-Netwerk-dienstverlening bestaat uit:

 • aan/afsluiten gemeenten en samenwerkingen op commerciele SAAS diensten
 • aan/afsluiten gemeenten en samenwerkingen op landelijke gegevensdiensten
BusinessService
GGI-Services aanbieder De aanbieders van gemeentelijke gegevens- en informatiediensten zijn de alle organisaties die via de GGI hun gegevens en functionaliteit ontsluiten.BusinessRole
GGI-Services afnemer Een GGI-services afnemer maakt gebruik van de door GGI-Services aangeboden koppelingen (te vinden in de marktplaats/DAS) en/of API's (te vinden in het developers portaal)BusinessRole
GGI-Services-dienstverlening De GGI-services bieden leveranciers en gemeenten de mogelijkheid om koppelingen en API's aan te bieden en af te nemen op een flexibele manier.BusinessService
GGI-Veilig afnemer Afnemers van de GGI-Veilig zijn de gemeenten en samenwerkingenBusinessRole
GGI-Veilig-dienstverlening GGI-Veilig-dienstverlening bestaat uit de operationele informatiebeveiliging op GGI-Netwerk en binnengemeentelijke bedrijfsnetwerken/ICT-infrastructurenBusinessService
Landelijke gegevensdiensten beheerder Aanbieders van gegevensdiensten op Diginetwerk (waaronder de GDI):
 • de verstrekkers van basisregistraties
 • kadaster
 • etc

De gegevensdiensten van de aanbieders kunnen via de GGI

 • voor gemeenten ontsloten worden of
 • gemeentelijk gegevens geleverd krijgen
BusinessRole
Leverancier BusinessActor
Ondersteuning implementatie Govroam Govroam staat voor government roaming. Deze dienst geeft werknemers in de publieke sector, waaronder gemeenten, makkelijk en probleemloos toegang tot gemeentelijke wifi-netwerken.BusinessService
Ondersteuning implementatie IPv6 Het project IPv6 zorgt ervoor dat gemeenten over voldoende IP-adressen beschikken en ondersteunt hen bij de toepassing van IPv6.BusinessService
VNG realisatie BusinessActor


GGI afnemer- en aanbiederrollen

De view GGI afnemer- en aanbiederrollen toont de decompositie van de voor GGI gehanteerde afnemer- en aanbiederrollen.

Een GGI-Netwerk afnemer maakt gebruik van de GGI-Netwerk diensten (BusinessRole) GGI-Netwerk afnemer De eigenaar van gemeentelijke collectieve voorziening is verantwoordelijk voor de realisatie en beheer Voorzieningen die op de rol staan om te worden gerealiseerd danwel waarvan het gebruik wordt verbreed e/o opgeschaald zijn bijvoorbeeld: # Landelijke online diensten (landelijke verhuisservice, digitale aangifte overlijden en geplande uitbreiding voor akten) # Gemeentelijke gegevensplatform (uit visienota) # GBI (Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen incl. voorzieningen) # Collectieve voorzieningen voor uitvoering van de omgevingswet; (BusinessRole) Collectieve diensten eigenaar Een SaaS-dienstverlener biedt op de (gemeentelijke) markt in de cloud functionaliteit aan. (BusinessRole) SaaS dienstverlener (cloud) Een GGI-aanbieder biedt op de GGI-infrastructuur een dienst aan (BusinessRole) GGI aanbieder De aanbieders van gemeentelijke gegevens- en informatiediensten zijn de alle organisaties die via de GGI hun gegevens en functionaliteit ontsluiten. (BusinessRole) GGI-Services aanbieder Een GGI afnemer maakt gebruik van één of meerdere GGI-diensten (BusinessRole) GGI afnemer Afnemers van de GGI-Veilig zijn de gemeenten en samenwerkingen (BusinessRole) GGI-Veilig afnemer Een GGI-services afnemer maakt gebruik van de door GGI-Services aangeboden koppelingen (te vinden in de marktplaats/DAS) en/of API's (te vinden in het developers portaal) (BusinessRole) GGI-Services afnemer Gemeente of samenwerking die gebruik maakt van de collectief afgesloten overeenkomst voor voor data en spraak dienstverlening (GT Vaste Communicatie) (BusinessRole) Deelnemer GT-vast Gemeente of samenwerking die zelf een overeenkomst voor data heeft afgesloten. (BusinessRole) Geen deelnemer GT- vast Een App-bouwer realiseert mobiele applicaties en kan daarbij gebruik gebruik maken van de publieke GGI-services (BusinessRole) App-bouwer BusinessRole Koppeling dienstverlener (cloud) SpecialisationRelationship SpecialisationRelationship SpecialisationRelationship SpecialisationRelationship SpecialisationRelationship SpecialisationRelationship SpecialisationRelationship SpecialisationRelationship SpecialisationRelationship SpecialisationRelationship SpecialisationRelationship SpecialisationRelationship SpecialisationRelationship SpecialisationRelationship Deze svg is op 04-01-2021 07:23:11 CET gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 04-01-2021 07:23:11 CET


Element Beschrijving Elementtype
App-bouwer Een App-bouwer realiseert mobiele applicaties en kan daarbij gebruik gebruik maken van de publieke GGI-servicesBusinessRole
Collectieve diensten eigenaar De eigenaar van gemeentelijke collectieve voorziening is verantwoordelijk voor de realisatie en beheer

Voorzieningen die op de rol staan om te worden gerealiseerd danwel waarvan het gebruik wordt verbreed e/o opgeschaald zijn bijvoorbeeld:

 1. Landelijke online diensten (landelijke verhuisservice, digitale aangifte overlijden en geplande uitbreiding voor akten)
 2. Gemeentelijke gegevensplatform (uit visienota)
 3. GBI (Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen incl. voorzieningen)
 4. Collectieve voorzieningen voor uitvoering van de omgevingswet;
BusinessRole
Deelnemer GT-vast Gemeente of samenwerking die gebruik maakt van de collectief afgesloten overeenkomst voor voor data en spraak dienstverlening (GT Vaste Communicatie)BusinessRole
GGI aanbieder Een GGI-aanbieder biedt op de GGI-infrastructuur een dienst aanBusinessRole
GGI afnemer Een GGI afnemer maakt gebruik van één of meerdere GGI-dienstenBusinessRole
GGI-Netwerk afnemer Een GGI-Netwerk afnemer maakt gebruik van de GGI-Netwerk dienstenBusinessRole
GGI-Services aanbieder De aanbieders van gemeentelijke gegevens- en informatiediensten zijn de alle organisaties die via de GGI hun gegevens en functionaliteit ontsluiten.BusinessRole
GGI-Services afnemer Een GGI-services afnemer maakt gebruik van de door GGI-Services aangeboden koppelingen (te vinden in de marktplaats/DAS) en/of API's (te vinden in het developers portaal)BusinessRole
GGI-Veilig afnemer Afnemers van de GGI-Veilig zijn de gemeenten en samenwerkingenBusinessRole
Geen deelnemer GT-vast Gemeente of samenwerking die zelf een overeenkomst voor data heeft afgesloten.BusinessRole
Koppeling dienstverlener (cloud) BusinessRole
SaaS dienstverlener (cloud) Een SaaS-dienstverlener biedt op de (gemeentelijke) markt in de cloud functionaliteit aan.BusinessRole