Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Accorderen integraal advies

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Accorderen integraal advies
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Process.png
Naam  : Accorderen integraal advies
Definitie  : Afhankelijk van de complexiteit en bestuursgevoeligheid van het dossier is accordering van het integraal advies op bestuursniveau gewenst. Zo nodig informeert het College de Gemeenteraad, voor zover dit nog niet al eerder is gedaan.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 013-030-020-040
Object ID  : fe2d825b-2a04-435a-bd6f-32bc55f74f70
Object ID  : fe2d825b-2a04-435a-bd6f-32bc55f74f70
Object ID_nl  : fe2d825b-2a04-435a-bd6f-32bc55f74f70
Original ID  : id-fe2d825b-2a04-435a-bd6f-32bc55f74f70
Semanticsearch  : accorderen integraal advies
Relaties  :  Heeft toewijzing van
Wordt veroorzaakt door:
Veroorzaakt:
Komt voor op   :  ArchiMate views: