Formuleren definitief besluit

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Formuleren definitief besluit
Notice.png
Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet. Dit element bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
De oplossingen voor de eventuele geschilpunten uit de zienswijzen worden verwerkt in het ontwerpbesluit. Daaruit wordt het definitieve besluit opgesteld voor wijziging van het omgevingsplan. Bij de aanpassingen in het ontwerp worden ook de bijbehorende toepasbare regels aangepast, zodat die weer aansluiten bij het definitieve besluit. (BusinessProcess) Formuleren definitief besluit OrJunction Onder 'team omgevingsbeleid' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het tot stand komen van het omgevingsbeleid. Hieronder vallen (beleids)juristen, geo-specialisten, regelbeheerders enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team hier niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team omgevingsbele- id Als onderdeel van het proces naar een definitief besluit worden de ingediende zienswijzen beantwoord in overeenstemming met de oplossingen voor de geschilpunten. De beantwoording van de zienswijzen kunnen opgenomen worden in het definitieve besluit of in een separate ‘nota van beantwoording zienswijzen’. Wat de beste vorm is, hangt af van het aantal en de omvang van de zienswijzen en de complexiteit van de verwerking. In het besluit of in de nota wordt aangegeven op welke wijze de zienswijzen bij de verdere besluitvorming zijn betrokken en wat de argumentatie daarvoor is. Ook wordt aangegeven of dit heeft geleid tot aanpassingen in het ontwerp of dat er anderszins acties uit zijn voortgekomen. (BusinessProcess) Beantwoorden zienswijzen TriggeringRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 25-04-2023 10:41:22 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 25-04-2023 10:41:22 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
BusinessProcess
Documentation   :  De oplossingen voor de eventuele geschilpunten uit de zienswijzen worden verwerkt in het ontwerpbesluit. Daaruit wordt het definitieve besluit opgesteld voor wijziging van het omgevingsplan. Bij de aanpassingen in het ontwerp worden ook de bijbehorende toepasbare regels aangepast, zodat die weer aansluiten bij het definitieve besluit.
Nestingniveau   :  04
VolgordeId   :  003-030-020-040
Object ID   :  de598931-92b1-4ca6-a138-0ac283c76468
Object ID_nl   :  de598931-92b1-4ca6-a138-0ac283c76468
Original ID   :  id-de598931-92b1-4ca6-a138-0ac283c76468
Semanticsearch   :  formuleren definitief besluit
Relaties
Heeft toewijzing van
Wordt veroorzaakt door:
Veroorzaakt:
Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 mrt 2023 om 09:37.