Aanbieden concept ontwerpbesluit (voorontwerp) voor inspraak

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Aanbieden concept ontwerpbesluit (voorontwerp) voor inspraak
Notice.png
Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet. Dit element bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
De stukken (digitaal en fysiek) worden beschikbaar gesteld en de mogelijkheid van inspraak wordt aangekondigd. Heeft de gemeente een inspraakverordening? Check dan de regels voor de inspraak en wie moeten kunnen inspreken: alleen belanghebbenden of iedereen? Specifieke belanghebbenden worden direct uitgenodigd tot reageren. (BusinessProcess) Aanbieden concept ontwerpbesluit (voorontwerp) voor inspraak Onder 'team omgevingsbeleid' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het tot stand komen van het omgevingsbeleid. Hieronder vallen (beleids)juristen, geo-specialisten, regelbeheerders enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team hier niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team omgevingsbele- id Wanneer het concept van het ontwerpbesluit gereed is, wordt het aan het college gezonden. Het college geeft het na goedkeuring vrij voor inspraak. (BusinessProcess) Accorderen concept ontwerpbesluit Op verschillende manieren kan de input verzameld worden, afhankelijk van de situatie en de eventuele gemeentelijke regels. Eventueel kunnen een of meer bijeenkomsten of inloopavonden georganiseerd worden. In andere gevallen is het voldoende om de mogelijkheid te bieden tot schriftelijke reacties of digitale reacties via sociale media of andere digitale kanalen. (BusinessProcess) Verzamelen inspraakreacti- es AssignmentRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 25-04-2023 10:37:15 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 25-04-2023 10:37:15 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
BusinessProcess
Documentation   :  De stukken (digitaal en fysiek) worden beschikbaar gesteld en de mogelijkheid van inspraak wordt aangekondigd. Heeft de gemeente een inspraakverordening? Check dan de regels voor de inspraak en wie moeten kunnen inspreken: alleen belanghebbenden of iedereen? Specifieke belanghebbenden worden direct uitgenodigd tot reageren.
Nestingniveau   :  04
VolgordeId   :  003-020-020-010
Object ID   :  9e3d9289-af20-4912-a95b-5617e8cf791b
Object ID_nl   :  9e3d9289-af20-4912-a95b-5617e8cf791b
Original ID   :  id-9e3d9289-af20-4912-a95b-5617e8cf791b
Semanticsearch   :  aanbieden concept ontwerpbesluit (voorontwerp) voor inspraak
Relaties
Heeft toewijzing van
Wordt veroorzaakt door:
Veroorzaakt:
Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 mrt 2023 om 09:25.