Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Meewerken uitvoering controle

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessServices > Meewerken uitvoering controle
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
In bepaalde gevallen is voor uitvoering van een controle ook medewerking van belanghebbenden gewenst, bijvoorbeeld door toegang te verschaffen tot de woning van de belanghebbende om geluidswaarden of lichtinval ter plaatse te kunnen meten. (BusinessService) Meewerken uitvoering controle De controle wordt uitgevoerd. Wanneer sprake is van een bezoek ter plaatse, kunnen monsters genomen worden of metingen ter plaatse verricht. Zo nodig worden meerdere locaties bezocht of worden meerdere bezoeken aan eenzelfde locatie gebracht. Tijdens de controle worden alle aspecten die in de voorbereiding onderkend zijn onderzocht en worden systematisch aantekeningen gemaakt, foto's genomen etc. Tijdens de controle ligt de nadruk op de vraag wat de situatie ter plaatse is, niet zozeer op de vraag of die situatie in overeenstemming is met de regelgeving, al zal dat veelal wel onderwerp van gesprek zijn. In veel situatie is dat echter geen eenvoudige ja-of-neevraag. Het is daarom zaak om zoveel mogelijk relevante data vast te leggen, om in de volgende processtap te kunnen bepalen welke zaken wel en welke niet in overeenstemming met de kaders zijn. Daarmee ontstaat een compleet beeld van de mate waarin (en de wijze waarop) de initiatiefnemer van de activiteit de regels en voorschriften naleeft. Wanneer schade en/of overlast optreedt die snel met maatregelen te verhelpen is dan kan dat ter plaatse worden besproken en in gang gezet, in het belang van de betrokken omwonenden en andere belanghebbenden en ook in het belang van de veroorzaker. Afhankelijk van de situatie wordt het bezoek vooraf aan de initiatiefnemer van de activiteit aangekondigd c.q. wordt met hem/haar een afspraak gemaakt, of wordt juist gekozen voor een onaangekondigd bezoek. (BusinessProcess) Uitvoeren controle Een belanghebbende is een burger, bedrijf, instelling of andere organisatie die mogelijk (nadelige of voordelige) invloed ondervindt van het initiatief van een ander of een besluit van een overheid. Ook de gemeente zelf of een ander bestuursorgaan kan belanghebbende zijn. Een actor die (nadelige) invloed ondervindt van het initiatief van een ander of een besluit van een overheid (BusinessRole) Belanghebben- de ServingRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 19-01-2022 11:14:31 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 19-01-2022 11:14:31 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Service.png
Naam  : Meewerken uitvoering controle
Definitie  : In bepaalde gevallen is voor uitvoering van een controle ook medewerking van belanghebbenden gewenst, bijvoorbeeld door toegang te verschaffen tot de woning van de belanghebbende om geluidswaarden of lichtinval ter plaatse te kunnen meten.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 002-026-010
Object ID  : 1516e536-6d91-4ebf-b5de-eef49047f161
Object ID  : 1516e536-6d91-4ebf-b5de-eef49047f161
Object ID_nl  : 1516e536-6d91-4ebf-b5de-eef49047f161
Original ID  : id-1516e536-6d91-4ebf-b5de-eef49047f161
Semanticsearch  : meewerken uitvoering controle
Relaties  :  default - BusinessService Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: