veroorzaakt

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > TriggeringRelationships > Id-0b414a55-6703-4951-a72a-38d9a0567978
Notice.png
Dit object is onderdeel van
   de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Het is belangrijk dat het concept ontwerpbesluit en de toepasbare regels opgestelt worden in nauwe samenwerking met de ketenpartners in de overheidsketen, eventuele andere deskundigen en – indien van toepassing – de initiatiefnemer. Input vanuit deze partijenworden verwerkt in het concept ontwerpbesluit. Ook belanghebbenden kunnen hier direct bij betrokken worden. Denk in het bijzonder aan deelnemers uit de eerdere afstemmings- en participatiefase. (BusinessProcess) Inwinnen advies concept ontwerpbesluit Op basis van de vastgestelde uitgangspunten wordt het concept van het ontwerpbesluit opgesteld. De input vanuit de eerder georganiseerde afstemming en participatie zijn in de uitgangspunten geborgd en worden zodoende meegenomen in het concept. Bij het opstellen van het concept ontwerpbesluit worden gelijktijdig ook de bijbehorende toepasbare regels opgesteld of worden de bestaande regels (in concept) aangepast. De toepasbare regels moeten immers nauw aansluiten bij de juridische regels in het omgevingsplan. Dit vergt afstemming tussen juristen en regelbeheerders. Lees verder over het opstellen van toepasbare regels. De werkvorm bij het opstellen van het concept kan voor elke organisatie anders zijn. Kenmerkend is dat verschillende disciplines bij elkaar gebracht moeten worden. Denk aan: geo-kennis, juridische kennis, specialistische thematische kennis (geluid, milieu, …), maar ook vergunningverlening, toezicht en handhaving en informatiespecialisten. Activiteiten die in deze processtap uitgevoerd worden: * Vertalen van beoogde beleidswijzigingen naar regels, werkingsgebieden en toepasbare regels * Analyseren van hergebruik van begrippen en definities uit de stelselcatalogus; zo nodig definiëren van nieuwe begrippen * Analyseren van de relatie tussen reeds opgenomen regels in het nieuwe deel van het omgevingsplan en de beoogde nieuwe regels * Analyseren van de impact van de beoogde wijzigingen op reeds opgestelde annotaties en toepasbare regels * Analyseren van de afhechting van de regels uit het tijdelijk deel van het omgevingsplan (‘trekken van de pons’) * Onderbouwen van wijzigingen aan de hand van het criterium van evenwichtige toedeling van functies aan locaties * Uit (laten) voeren van onderzoeken om deze onderbouwing te staven * Toevoegen van een concepttoelichting bij het concept ontwerpbesluit * Afstemmen met ketenpartners en verwerken reacties * Interne inhoudelijke en kwaliteitscontrole * Opstellen collegevoorstel voor vaststelling en vrijgave voor inspraak * Borgen duurzame toegankelijkheid archiefwaardige stukken (BusinessProcess) Opstellen concept ontwerpbesluit TriggeringRelationship Deze svg is op 25-04-2023 11:14:29 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 25-04-2023 11:14:29 CEST
ArchiMate-relatie veroorzaakt
ArchiMate_TriggeringRelationship.png
Relatienaam voluit   :  veroorzaakt
Relatietype   :  TriggeringRelationship
Vanaf   :  Inwinnen advies concept ontwerpbesluit (BusinessProcess)
Naar   :  Opstellen concept ontwerpbesluit (BusinessProcess)
Toelichting   : 
Relatie-id   :  Omgevingswet/1.5/id-0b414a55-6703-4951-a72a-38d9a0567978
Object ID   :  0b414a55-6703-4951-a72a-38d9a0567978
Object ID_nl   :  0b414a55-6703-4951-a72a-38d9a0567978
Original ID   :  id-0b414a55-6703-4951-a72a-38d9a0567978
Semanticsearch   :  id-0b414a55-6703-4951-a72a-38d9a0567978
ArchiMate-views   : 
ArchiMate-model   :  Omgevingswet


Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 mrt 2023 om 08:34.